23 Ιουλ 2010

Συνάντηση Ε.Ε. ΑΣΠΕ με Γ. Γραμματέα Υπ. Παιδείας κ. Β. Κουλαϊδή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, σήμερα 22 Ιουλίου έγινε συνάντηση της Ε.Ε της ΑΣΠΕ με τον Γενικό Γραμματέα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ κ. Β. Κουλαϊδή μετά από αίτημα μας.

Έγινε μία πολύ καλή συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα επί όλων των θεμάτων που μας απασχολούν (αλλά σύντομη, γιατί είχε έκτατη σύσκεψη ) και του επιδόθηκε το παρακάτω Υπόμνημα μας.

Ο κ. Γενικός μας τόνισε:

1. Ότι φέτος οι συνολικοί διορισμοί εκπαιδευτικών θα είναι περί τους 3000 και θα λειτουργήσει το 60 και 40% από τους πίνακες.

2. Ο αριθμός των διοριζομένων, από τον  Πίνακα των:

« γονέων περισσοτέρων των τριών τέκνων…», θα είναι αναλογικός με τον αριθμό από τους λοιπούς Πίνακες των ειδικών κατηγοριών… και δεν θα είναι 10 ή 30, αλλά πολλοί περισσότεροι και θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο για να ικανοποιηθείτε, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας πω τον αριθμό τώρα… και σας διαβεβαιώνω ότι ο Πίνακας σας θα εξαντληθεί, αφού θα απορροφηθούν όλοι φέτος και του χρόνου(εντός 2 ετών).

Ζητήσαμε έγγραφη δέσμευση γι αυτό… αλλά μας είπε ότι δεν μπορεί να μας δώσει, αλλά προφορικά το εγγυάται...

Επίσης ο αριθμός των διοριζομένων ανά ειδικότητα, δεν θα είναι ο ίδιος…, αλλά ανάλογα με τα κενά και τη ζήτηση που έχει η κάθε μία ειδικότητα.

3. Για τους συναδέλφους πολύτεκνους με τρία τέκνα(χήρες, χήρους, μονογονεϊκές οικογένειες) δεν μπορεί να κάνει τίποτα…, καθότι ο νέος νόμος δεν το προβλέπει, θέλει αλλαγή ο νόμος και αυτή τη στιγμή αποκλείεται να γίνει τέτοιο πράγμα…

Του τονίσαμε ότι εμείς έγκαιρα διαμαρτυρηθήκαμε κατά τη ψήφιση του νόμου αλλά δεν μας ακούσατε… και είναι κρίμα μία τέτοια κατηγορία πολυτέκνων(δείτε το και από την ανθρωπιστική του διάσταση…) να την βγάζετε εκτός, τη στιγμή που αυτοί είναι και ελάχιστοι! Αλλά και τι είδους μεταβατικό στάδιο είναι αυτό…, όταν από τώρα εφαρμόζετε το νέο νόμο ;

Γνώμη μας, είναι ότι αυτοί οι συνάδελφοι, πρέπει να προετοιμάζονται για Αγωγές, μόλις πάρουν την έγγραφη απόρριψη τους από τους πίνακες...

4. Για την πολυτεκνική ιδιότητα, μας είπε ότι θα σταλεί συμπληρωματική εγκύκλιος, που θα ζητείται να αποδεικνύεται η επιμέλεια των τέκνων…

Στα άλλα θέματα μας, απαντήσεις δεν πήραμε… =========================================================

ΑΣΠΕ

Αρ. Πρωτ.186
Αθήνα, 21/7/2010


Αξιότιμο

Κύριο Βασίλη Κουλαϊδή

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας,

δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Ι. Εισαγωγή

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

ο Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, την 1η Νοεμβρίου 2009 - ημέρα που γιορτάζεται στη χώρα μας η ημέρα των πολυτέκνων, μας απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα:

«Η νέα Κυβέρνηση δε θα αρκεστεί σε αποσπασματικά μέτρα, αλλά θα προχωρήσει άμεσα σε ολοκληρωμένες και οριζόντιες πολιτικές, στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία, στην κοινωνία. Πολιτικές, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας, αλλά παράλληλα θα δίνουν κίνητρα και θα ενθαρρύνουν τα νέα ζευγάρια να μεγαλώσουν όχι όσα παιδιά μπορούν αλλά όσα παιδιά θέλουν. Σας διαβεβαιώνω ότι οι προσπάθειές σας για συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής της πολύτεκνης οικογένειας με βρίσκουν στο πλευρό σας, αρωγό και συμπαραστάτη».

Όπως γνωρίζετε, η Πολιτεία έχει θεσπίσει κατά το παρελθόν, πλήθος νομοθετικών διατάξεων για την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, στηριζόμενη:

-   στη Συνταγματική επιταγή του άρθρου 21(παρ.2 και 5): «… οι πολύτεκνοι έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»,

- στο άρθρο 10 του ισχύοντος ν. 1910/1944, στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα 3528/2007( καθώς και ο προηγούμενος - άρθρο 67 παρ 2) :«… πολύτεκνοι ή τέκνα αυτών δημόσιοι υπάλληλοι τοποθετούνται στον τόπο των συμφερόντων τους, εφόσον ο νόμος επιτρέπει τούτο και δεν μετατίθενται παρά μόνο με αίτηση τους ή για πράξη μη επιτρέπουσα την παραμονή τους στον τόπο της θέσεως τους.»,

- αλλά και σε αποφάσεις του ΣτΕ, που έχουν κρίνει ότι:

«… η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στους νόμους υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος».

Έτσι βάσει αυτών των διατάξεων είχαμε:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3260/2004 για τον διορισμό των πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων στο Δημόσιο, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, «... Ποσοστό 20% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά νομαρχία, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν».

2. Στο Υπουργείο Παιδείας,

Α. Αρχικά, το 1985 όπου με το νόμο 1566/85 προβλεπόταν: «…κατά τη σύνταξη του ετήσιου πίνακα διοριστέων προτάσσονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από το βαθμό του πτυχίου τους κατά σειρά… οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων».

Β. Αργότερα, το 2002 με Κυβέρνηση πάλι ΠΑΣΟΚ, γίνεται ο ν. 3027/2002 που θεσπίσθηκε όπως: οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, εφ’ όσον ελάμβαναν τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, να προτάσσονται και διορίζονται άνευ άλλου τινός...

Γ. Και τέλος, το ν. 3255/2004 (Κυβέρνηση Ν.Δ.) που θεσπίσθηκε να διορίζονται οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί απ’ ευθείας ενώ διατηρήθηκε παράλληλα και ο ν.3027/2002.

Τα μέτρα αυτά, που σωστά το ΠΑΣΟΚ είχε  πρώτο νομοθετήσει, δεν είχαν κανένα κόστος για το Κράτος και ήταν αποτελεσματικά, αποτελούσαν δε δημογραφικό κίνητρο, όπως άλλωστε αποδείχθηκε στην πράξη και από τα σχετικά στοιχεία, που αναδύονται από τους διορισμούς και κτυπούσαν την ανεργία των πολυτέκνων.

Σημειώνουμε ότι κατά επανάληψη έχει κριθεί από το ΣτΕ ότι: «δεν είναι συνταγματικά ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχομένης στους πολυτέκνους ειδικής φροντίδας, άνευ αποχρώντος λόγου».

Τέτοιος λόγος, βέβαια δεν υπήρξε, όταν μάλιστα σήμερα η χώρα μας βρίσκεται:

- σε τροχιά δημογραφικής κατάρρευσης και οι πολύτεκνες οικογένειες αποτελούν εστία αντιστάσεως

- αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης, που οι πολύτεκνες οικογένειες πλήττονται περισσότερο και πολλαπλασίως από τις άλλες οικογένειες.

Δ. Παρά όλα αυτά όμως, φθάσαμε στο νέο νόμο 3848/2010 όπου:

α.      Με το άρθρο 1, καταργείται η πρόνοια του ν. 3255/2004 για το διορισμό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, εκτός των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, αλλά και του ν. 3027/2002, που προέβλεπε ως μόνη προϋπόθεση να έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον οικείο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

β.     Με το άρθρο 2 γίνεται υποχρεωτική η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και για τους πολύτεκνους.

γ.     Με το άρθρο 9 παρ. 10, για τη λεγόμενη μεταβατική περίοδο των 2 ετών, ουδεμία δέσμευση για τον αριθμό των πολυτέκνων διοριζομένων υπάρχει, ο οποίος θα καθορισθεί με Υπ. απόφαση, ενώ αλλάζει και η ημερομηνία από 30 Ιουλίου… γίνεται 30 Ιουνίου που γνώριζαν οι πολύτεκνοι.

δ.     Επίσης  καταργείται:

1. Η προτεραιότητα για τις τοποθετήσεις των πολύτεκνων ως ειδική κατηγορία, διατηρείται μόνο για τις μεταθέσεις σε άλλη περιοχή μετάθεσης (άρθρο 30 παρ. 4 και 6).

2. Η εξαίρεση από τις Υπεραριθμίες του ΠΔ 50/96 (άρθρο 30 παρ. 4).

3. Η δυνατότητα τοποθέτησης κατά το διορισμό των πολυτέκνων, σε περιοχή διορισμού της πρώτης προτίμησής  των (κατά παράβαση του άρθρου 10, παρ.3 του ν.1910/1944, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3, εδ. γ' του ν.3454/2006), καθώς και η δυνατότητα μετάθεσης χωρίς υποχρεωτική τριετή παραμονή στον  αρχικό τόπο διορισμού των. Επίσης η δυνατότητα απόσπασης γίνεται πολύ δύσκολη ακόμη και για κοινωνικούς λόγους!

Αντί όλων αυτών, προβλέπεται απλώς μία πενιχρότατη μοριοδότηση 10 μόλις μορίων σε ένα σύνολο 130 περίπου μορίων, αφού μάλιστα ο υποψήφιος για διορισμό πολύτεκνος έχει πάρει τη βάση του ΑΣΕΠ και επιπλέον διαθέτει και την παιδαγωγική επάρκεια!.

Ειδικότερα για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, η υποχρέωση επιτυχίας στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με δεδομένη την αντικειμενική τους στενότητα σε χρόνο και χρήμα, που είναι απαραίτητα για την προετοιμασία και τα φροντιστήρια, ισοδυναμεί με αποκλεισμό διορισμού τους. Είναι δυνατό μια πολύτεκνη μάνα με 4 ανήλικα παιδιά να μπορέσει να διαγωνισθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις άλλους συνυποψηφίους της, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, και αυτό να λέγεται «εξέταση με ίσους όρους»;

Ουσιαστικά μέτρα όπως η πραγματική και όχι εικονική δοκιμαστική διετής περίοδος των νεοδιοριζομένων και η αξιολόγηση του συνολικού έργου των εκπαιδευτικών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και από την εφαρμογή των οποίων δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν οι πολύτεκνοι. Εννοείται ότι η ΑΣΠΕ, δεν θα ήταν αντίθετη και στην απόκτηση της παιδαγωγικής επάρκειας και από τους πολύτεκνους, αφού όμως ληφθεί μέριμνα ,ώστε αυτοί να εισάγονται κατά προτεραιότητα στις σχολές αυτές που την χορηγούν και να υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας...

Η τυχόν επίκληση της οικονομικής κρίσης δεν  μπορεί να αποτελέσει  άλλοθι για το μη διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, όταν το Υπουργείο Παιδείας, εάν το θέλει, μπορεί να εξοικονομήσει αμέσως τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, εκδίδοντας την Υπουργική απόφαση, που προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 (που ψηφίσθηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ) περί επιστροφής των διδακτικών βιβλίων από τους μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς και της χρησιμοποιήσεώς τους από τους μαθητές της επομένης χρονιάς, όπως γίνεται στη Γερμανία, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν τα ίδια βιβλία  για έξι σχολικά χρόνια, ενώ όποιος δεν τα επιστρέφει τα πληρώνει. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομούσε για πέντε συνεχή χρόνια από 30.000.000 ευρώ, οπότε θα μπορούσε να διορίζει τους πολυτέκνους και άλλους τουλάχιστον 800 εκπαιδευτικούς.

Κύριε Γενικέ, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΣΠΕ σας μεταφέρει τα ακόλουθα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας και που λόγω αυτών, αυτά είναι σε απόγνωση:

ΙΙ. Διορισμοί πολυτέκνων εκπαιδευτικών

Ενώ διανύουμε το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής στις νέες διατάξεις του ν. 3848/2010 για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών και οι πολύτεκνοι πίστευαν ότι τα προσεχή δύο τουλάχιστον έτη θα συνέχιζαν να ισχύουν οι διατάξεις των ν. 3027/2002 και 3255/2004 για τους διορισμούς, βλέπουν δυστυχώς, μία βίαιη προσαρμογή στις διατάξεις του νέου νόμου με την εκδοθείσα εγκύκλιο 79004/Δ2/6-7-2010 - για την υποβολή αιτήσεων  εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη και κατάταξη στους πίνακες διορισμών.

Σε αυτή αναφέρεται: αντί του όρου πολύτεκνος - η πολυτεκνική ιδιότητα απονέμεται σύμφωνα με το νόμο - γίνεται αναφορά με την φράση:

«α) γονέων περισσοτέρων των τριών τέκνων …..» με ότι αυτό συνεπάγεται...

Δηλαδή αποκλείονται: οι χήρες/οι, μονογονεϊκές οικογένειες και ανάπηροι με τρία τέκνα, που βάσει του νόμου είναι πολύτεκνοι και απολαμβάνουν των ευεργετημάτων των πολυτέκνων, καθώς μέχρι πέρυσι διοριζόντουσαν και περιλαμβάνονται οι έχοντες άνω των τριών τέκνα… (σε άλλο σημείο της απόφασης (Κεφ. Γ΄ Αρ. 8) αναφέρεται: «Για τους εκπαιδευτικούς γονείς περισσοτέρων των δύο ή των τριών τέκνων»), αρκετοί από τους οποίους δεν είναι πολύτεκνοι σύμφωνα με το νόμο, όπως π.χ. όσοι δεν έχουν και την επιμέλεια των τέκνων. Επίσης κάποιοι συνάδελφοι, προγραμμάτισαν τη ζωή τους βάσει των ημερομηνιών του ν.3255/2004, γι αυτό παρακαλούμε τουλάχιστον για φέτος να υπάρξει παράταση της σχετικής ημερομηνίας μέχρι της 30ης Ιουλίου αντί της αναφερόμενης 30ης Ιουνίου, ώστε να μην αποκλειστούν και αυτοί.

Οι υποψήφιοι προς διορισμό πολύτεκνοι, ήσαν  περί τα 500 με 600 άτομα κάθε χρόνο, χωρίς να χρειασθεί να ενεργοποιηθεί ποτέ η υπουργική απόφαση 84772/Δ2/29-8-2005, που καθόριζε τα σχετικά κριτήρια της σειράς διορισμού αυτών, καθότι το ποσοστό αυτών, ποτέ δεν ξεπέρασε το 6,8% του συνολικού αριθμού των διοριζομένων εκπαιδευτικών κάθε έτος. Να σημειωθεί,  ότι  στον υπόλοιπο  δημόσιο τομέα το σχετικό ποσοστό πολυτέκνων φθάνει το 20%.

Κύριε Γενικέ, οι πολύτεκνοι αυτοί δε θα αντέξουν οικονομικά, αν η Πολιτεία δε σταθεί συνεπής απέναντί τους. Υπολογίζουν στο διορισμό τους και στο μισθό από την εργασία τους, όχι για την ικανοποίησή τους ατομικά, αλλά για να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικογενειακές τους ανάγκες. Ο αποκλεισμός τους από τη δημόσια εκπαίδευση θα σημάνει την απώλεια της ελπίδας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, την απώλεια της ελπίδας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, και, ίσως το χειρότερο, την απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών στην κοινωνική ευαισθησία αλλά και στην αξιοπιστία της ίδιας της  Πολιτείας.

Γι` αυτό  σας κάνουμε έκκληση,  ώστε τουλάχιστον κατά τη μεταβατική περίοδο  εφαρμογής του νέου νόμου να απορροφηθούν όλοι οι νέοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, που πίστεψαν στις όποιες εξαγγελίες της Πολιτείας και έλαβαν αποφάσεις ζωής με βάση τους ισχύοντες Νόμους.

ΙΙΙ. Μεταθέσεις – τοποθετήσεις κλπ εργασιακά θέματα πολυτέκνων

Από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε  την μελετώμενη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Μεταθέσεων, η ΑΣΠΕ  ζήτησε από  την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, να συμμετάσχει στην επιτροπή αυτή ή να  κληθεί να καταθέσει τις απόψεις της, δυστυχώς μας το αρνήθηκαν.

Στο Π.Δ. 50/1996, όπως αυτό συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 100/1997 περιλαμβανόταν η βάση των δικαιωμάτων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών σχετικά με μεταθέσεις, υπεραριθμίες, τοποθετήσεις κτλ. Το συγκεκριμένο Π.Δ. αποτελούσε προέκταση και εν μέρει προσαρμογή του Ν. 1910/1944 στην εκπαίδευση και όπως χαρακτηριστικά αναφέραμε στην κ. Υπουργό : «… τυχόν κατάργηση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων ή τροποποίησή τους προς το χειρότερο, με αποκλεισμό των πολύτεκνων από  συγκεκριμένα απορρέοντα δικαιώματα, αυτομάτως αναιρεί σημαντικές αρχές του κοινωνικού Κράτους, τοποθετεί τους πολυτέκνους εκτός ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αμφισβητώντας ευθέως πάγιες και βαθιά ριζωμένες θέσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και του ίδιου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχετικά με την πολύτεκνη οικογένεια. Αδυνατούμε και να φανταστούμε ακόμα ότι θα υπάρξει προώθηση έστω και κάποιων μέτρων που θα αντιμετωπίζουν δίχως ευαισθησία τον πολύτεκνο εκπαιδευτικό και ξέχωρα της ιδιότητάς του ως μητέρα ή πατέρα πολλών παιδιών».

Κάποιοι,  κατηγόρησαν τους πολύτεκνους  ότι αφαιρούν  οργανικές θέσεις από συναδέλφους των… όλα αυτά είναι ψεύδη.  Βέβαια, οι οργανικές θέσεις, δεν αφαιρούνται με κανένα τρόπο, αλλά  μειώνονται συνεχώς με αποτέλεσμα να προκύπτουν υπεραριθμίες ή δυσκολίες στις μεταθέσεις. Είναι όμως εντελώς παράλογο να κατηγορούνται οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί για αυτό το φαινόμενο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ολοένα αυξανόμενη μείωση των οργανικών είναι απόρροια του δημογραφικού προβλήματος. Αυτή είναι η πραγματική αιτία που δημιουργεί τις Υπεραριθμίες στα σχολεία.  Αντιθέτως, οι πολύτεκνοι είναι αυτοί που με τα παιδιά τους, δημιουργούν νέες οργανικές θέσεις  στα σχολεία και με ήθος και αυταπάρνηση δίδουν πρότυπα ζωής  στη νεολαία μας. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η πολυτεκνία αλλά η υπογεννητικότητα που μαστίζει τα σχολεία μας και για αυτό το θέμα, δυστυχώς, η ΟΛΜΕ ουδεμία πρόταση έχει καταθέσει.

Τελικά φθάσαμε στις νέες διατάξεις για τις μεταθέσεις με το ν.3848/2010 που αντικατέστησε αυτές του Π.Δ. 50/96, που δυστυχώς, πλήττουν πάλι τους πολύτεκνους.  Αδυνατούμε βεβαίως να κατανοήσουμε, τη βιασύνη κάποιων ΠΥΣΔΕ να εφαρμόσουν το μέρος, εκείνων μόνο, των διατάξεων του Νόμου που στρέφονται εναντίον των πολυτέκνων!

Κύριε Γενικέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη που μας παρείχατε με τις εγκυκλίους σας προς τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ, για εφαρμογή της νομιμότητας και να σας αναφέρουμε ότι παρά όλα αυτά υπήρξαν και κάποια ΠΥΣΔΕ που τελικώς δεν υπάκουσαν στις εγκυκλίους σας ή άλλα που δεν έδωσαν όλες τις οργανικές τώρα και τις κράτησαν για τον Σεπτέμβριο, ώστε να ισχύει το νέο νομοθετικό πλαίσιο! Αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολύτεκνοι και να προσφεύγουν στα δικαστήρια, για αυτό παρακαλούμε και πάλι την παρέμβαση σας αφού το Π.Δ. 100/97 συνεχίζει να ισχύει.

IV. Μετεγγραφές φοιτητών

  1. Μετεγγραφές φοιτητών από ΤΕΕ

Όπως γνωρίζετε στα Διοικητικά Δικαστήρια εκκρεμούν ελάχιστες περιπτώσεις αιτήσεις ακυρώσεων, φοιτητών, οι οποίοι είναι τέκνα πολυτέκνων και των οποίων οι αιτήσεις προς τα ΤΕΙ, για μετεγγραφή τους από αντίστοιχα ΤΕΙ, απερρίφθησαν με την αιτιολογία ότι προέρχονται από ΤΕΕ.

Η αιτιολογία, όμως, αυτή δεν έχει έρεισμα στο νόμο, όπως έχει ήδη κρίνει το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς με τις υπ΄ αριθμ. 2163/31-12-2008, 310/27-2-2009 και 415/2010 αποφάσεις του, με τις οποίες ακύρωσε αποφάσεις του ΤΕΙ Πειραιώς, που είχαν απορρίψει αιτήσεις φοιτητριών, τέκνων πολυτέκνων οικογενειών, που προήρχοντο από ΤΕΕ και ζητούσαν μετεγγραφή.

Μετά  και την έκδοση των  ακυρωτικών αποφάσεων,  είναι άμεση ανάγκη να εκδοθεί  το ταχύτερο, εγκύκλιος του Υπουργείου σας προς τα Τ.Ε.Ι, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολύτεκνοι απόφοιτοι ΤΕΕ - Β΄ κύκλου με δικαστικούς αγώνες εξ αιτίας της παρανόμου τακτικής των Τ.Ε.Ι.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι πλέον ελάχιστοι, αφού τα ΤΕΕ κατηργήθησαν.

  1. Μετεγγραφές πολύτεκνων φοιτητών

Άλλο ένα θέμα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, είναι το θέμα των μετεγγραφών των πολυτέκνων. Από τις εκάστοτε πραγματοποιούμενες μετεγγραφές, αυτές που αφορούν τέκνα πολυτέκνων είναι σε ποσοστό μικρότερο του 30% και για το λόγο αυτό δεν υπήρχε πρόβλημα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ προ του 2004, αλλά ούτε και σήμερα υπάρχει, όπως σημειώνουν τα Ιδρύματα για τους πολύτεκνους. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε με το νόμο του 2004, οπότε ενσωματώθηκαν και άλλες κατηγορίες χωρίς όμως να ληφθεί σχετική μέριμνα για τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να εξετασθεί η δυνατότητα απορρόφησης τους, ζήτημα το οποίο έγκαιρα η ΑΣΠΕ το είχε επισημάνει τότε!. Ενώ δε ήδη κατατίθενται τα Μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων σπουδαστών, στα ΜΜΕ αναφέρονται διάφορες εκτιμήσεις-πληροφορίες περί αλλαγών στις μετεγγραφές, που τρομοκρατούν τις πολύτεκνες οικογένειες, εν μέσω των δεινών της οικονομικής κρίσης που αυτούς κυρίως πλήττει.

Οι πολύτεκνοι δεν είναι δυνατό να ανεχθούν οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που τους αφορά και συρρικνώνει τα ελάχιστα ευεργετήματα που τους παρέχει η Πολιτεία σε υλοποίηση του Συντάγματος και των αποφάσεων του Κοινοβουλίου.

V. Άλλα θέματα που μας απασχολούν

1. Καθιέρωση ειδικού ποσοστού εισαγωγής πολυτέκνων στο ΕΑΠ

Να θεσμοθετηθεί ειδικό  ποσοστό εισαγωγής  5%, επί πλέον των καθορισμένων θέσεων για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΕΑΠ, που θα δίνεται σε πολύτεκνους  γονείς  και τέκνα αυτών, όπως δηλαδή προβλέπεται και για τους Α.Μ.Ε.Α (με ξεχωριστό ποσοστό 3% -Υπ. Απόφαση Φ152/ΦΕΚ 472 τ. Β΄/6-4-2000).

2. Απαλλαγή πολυτέκνων από τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΑΕΙ – ΑΤΕΙ  και  του ΕΑΠ

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1910/44: «τα τέκνα τωνΠολυτέκνων απαλλάσσονται της καταβολής παντός εκπαιδευτικού τέλους όσον αφορά την εν γένει επαγγελματική εκπαίδευση… πάσης βαθμίδος. Υπό την έννοια των εκπαιδευτικών τελών νοούνται δίδακτρα…». Για αυτό παρακαλούμε να  απαλλάσσονται  οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών  από τα δίδακτρα  των μεταπτυχιακών προγραμμάτων,  και μάλιστα χωρίς να υπάρχει  πλαφόν εισοδήματος(καθότι το ΕΑΠ έχει  καθιερώσει δυστυχώς, πλαφόν εισοδήματος, που για μία 6μελή οικογένεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25000 ευρώ! …).

3. Προσλήψεις Αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Στις προσλήψεις αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών(αλλά και μονίμων) θα πρέπει ένα  ποσοστό 20% των θέσεων να καλύπτονται από Πολύτεκνους γονείς και τέκνα αυτών (σύμφωνα με τον Νόμο 2527/97 που ισχύει σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, αφού καταργήθηκαν οι ειδικοί νόμοι για την εκπαίδευση οι 3027/2002 και 3255/2004).

4. Καθιέρωση ειδικού ποσοστού πολυτέκνων  στις χορηγούμενες εκπαιδευτικές Άδειες.

Θεωρούμε, ότι  επιβάλλεται η  καθιέρωση συμμετοχής των Πολυτέκνων  εκπαιδευτικών σε ποσοστό 10%,  επί του εκάστοτε αριθμού  των συμμετασχόντων σε προγράμματα  μετεκπαίδευσης ή κύκλους μεταπτυχιακής  εκπαίδευσης καθώς και στις  χορηγούμενες Εκπαιδευτικές άδειες των  εκπαιδευτικών.

5. Προσλήψεις Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Στις προσλήψεις ωρομισθίων – εκπαιδευτικών των ΙΕΚ θα πρέπει ένα  ποσοστό 20% των θέσεων να καλύπτονται από Πολύτεκνους γονείς και τέκνα αυτών (σύμφωνα με τον Νόμο 2527/97).

6. Απαλλαγή πολυτέκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες

Στις περιπτώσεις που σε κάποια σχολεία, υπάρχουν συνάδελφοι πολύτεκνοι, πάνω από ένα κρίσιμο ποσοστό του συνολικού αριθμού  των καθηγητών,  για να μην δημιουργούνται προβλήματα αλλά και να βγαίνουν οι εργασίες του σχολείου να υπάρχει και εναλλακτική πρόταση, δηλαδή, μείωση του εβδομαδιαίου προγράμματος των συναδέλφων αυτών κατά 1 ώρα εβδομαδιαίως για κάθε παιδί πέραν του 2ου. Η δε μείωση του ωραρίου αυτή ή η απαλλαγή να παρέχεται μέχρις ότου αποφοιτήσει και το τελευταίο παιδί τους από τη Β/θμια εκπαίδευση.

Κύριε Γενικέ, η ΑΣΠΕ στηρίζει τη ρήση της κ. Υπουργού: «πρώτα ο Μαθητής»,  όμως  παράλληλα πρέπει  να ληφθούν και μέτρα για να συνεχίσουν να υπάρχουν Μαθητές και να ξαναγεμίσουν με παιδιά οι αίθουσες των  σχολείων μας. Το κοινωνικό Κράτος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Συντάγματος και προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ η απασχόληση κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως οι πολύτεκνοι, αποτελεί πρόκληση τόσο για τη φύση όσο και για την ποιότητα της Δημοκρατίας.

Κύριε Γενικέ, παρακαλούμε την παρέμβαση σας ώστε κατά τη μεταβατική περίοδο των δύο τουλάχιστον ετών, να συνεχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις για το διορισμό όλων των πολυτέκνων, βάσει του ν.3255/2004 και τούτο γιατί η ανατροπή των ουσιαστικών προϋποθέσεων και κριτηρίων που ίσχυαν μέχρι και πριν δύο μήνες θα ήταν αντίθετη στη Συνταγματική αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται και εσείς προς τα ΠΥΣΔΕ.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος

8 Ιουλ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή το υπόμνημα των εργαζομένων στον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης στις 5 Ιουλίου και αναφέρεται στον υπαρκτό κίνδυνο να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς βιβλία λόγω περικοπών οι οποίες επιτρέπουν την έκδοση μόνο του 60% των σχολικών βιβλίων, η Πανελλήνια Ένωση Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών (ΠΕνΕΠ) επανέρχεται στην πρόταση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) στο Δελτίο Τύπου της 28/4/2010. Το τότε ΔΤ είχε εκδοθεί με αφορμή το υπό συζήτηση πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία και το μη διορισμό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, αλλά σήμερα αποδεικνύεται προφητικό κι επίκαιρο. Η πρότασή του αναφέρεται ακριβώς ως είχε:

«Η τυχόν επίκληση της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για το μη διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, όταν το Υπουργείο Παιδείας, εάν το θέλει, μπορεί να εξοικονομήσει αμέσως τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, εκδίδοντας την Υπουργική απόφαση, που προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 (που ψηφίσθηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ) περί επιστροφής των διδακτικών βιβλίων από τους μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς και της χρησιμοποιήσεώς τους από τους μαθητές της επομένης χρονιάς, όπως γίνεται στη Γερμανία, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν τα ίδια βιβλία για έξι σχολικά χρόνια, ενώ όποιος δεν τα επιστρέφει τα πληρώνει.

Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομούσε για πέντε συνεχή χρόνια από 30.000.000 ευρώ, οπότε θα μπορούσε να διορίζει τους πολυτέκνους και άλλους τουλάχιστον 800 εκπαιδευτικούς.

Αυτή θα ήταν η πραγματική μεταρρύθμιση...»

Δυστυχώς, η πρότασή μας αγνοήθηκε, δεν αξιοποιήθηκε ούτε για την στήριξη των πολύτεκνων εκπαιδευτικών ούτε για το καλό του τόπου μας. Αλλά επειδή οι καιροί ου μενετοί, το πρόβλημα παραμένει και η πραγματικότητα αποδεικνύεται αμείλικτη. Γιατί κωφεύουν οι ιθύνοντες; Γιατί συνεχίζουν να λειτουργούν αφρόνως ακόμη κι όταν τους προτείνονται εφικτές και βιώσιμες λύσεις στους δύσκολους καιρούς μας;

Μήπως στο μέλλον – τις επόμενες δεκαετίες - το ίδιο αμείλικτο δεν θα αναδεικνύεται και το δημογραφικό μας πρόβλημα με την κατάργηση όλων των αντισταθμιστικών πολιτικών για την οικογένεια, και μάλιστα την πολύτεκνη οικογένεια; Γιατί αγνοούν οι κυβερνώντες το Σύνταγμα και τις ομόφωνες διαπιστώσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου; Γιατί διαρκώς ακολουθούμε μια κοντόφθαλμη πολιτική με ορίζοντα τετραετίας και δεν βλέπουμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός συρρικνώνεται δραματικά με ότι αυτό συνεπάγεται;

Και σήμερα το ασφαλιστικό πρόβλημα δεν θα μας απασχολούσε τόσο επιτακτικά, αν οι κυβερνώντες μετά τη μεταπολίτευση είχαν λάβει σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Ποτέ δεν είναι αργά!

Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του, επιτέλους!

Από την ΠΕνΕΠ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη και κατάταξη σε πίνακες διορισμών Προθεσμία από 8 μέχρι και 16 Ιουλίου

Υπογράφηκε απ την  υπ. Παιδείας η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων   εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη και κατάταξη σε πίνακες διορισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 3848 /2010 ΦΕΚ 71 Α΄: α) γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) ιδιωτικών εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003.

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

6 Ιουλ 2010

Κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αδιόριστων Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών σε συγκέντρωση στις 11/7

ΚΑΛΕΣΜΑ

     Συνάδελφοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αδιόριστων Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών, σας καλούμε την Κυριακή στις 11/7/2010 και ώρα 12:30 να διαδηλώσουμε ειρηνικά, έξω από την κατοικία του Πρωθυπουργού στο Καστρί για την προάσπιση των θεσμικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας και ενάντια στην όποια κατάργηση και μεθόδευση του νόμου πρόνοιας 3255/2004.

Θεωρούμε την παρουσία όλων σας(με τις οικογένειες σας) άκρως απαραίτητη, διότι μόνο η δική μας πίεση μπορεί να αλλάξει την μεθόδευση που ετοιμάζει η Κυβέρνηση – μέσω του Υπουργείου Παιδείας - για εμάς.

Φτάνει πια η κοροϊδία και ο εμπαιγμός…

Σημείο συνάντησης: το πάρκο έξω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας (Ελ. Βενιζέλου 4), από όπου θα επακολουθήσει πορεία 500 μέτρων μέχρι το σπίτι του Πρωθυπουργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαυρογιαννάκης Άγγελος

Δεβλέτογλου Ιωάννης

Κουμπής Γεώργιος

Θεοδωράκης Γεώργιος

Πάσχος Δημήτριος

Η σιωπηρή "μεταφορά" του ελληνικού κρατικού χρέους

Η σιωπηρή "μεταφορά" του ελληνικού κρατικού χρέους

Η κυβέρνηση της τρόικας με την υπογραφή του μνημονίου ανταλλάσει το απεχθές χρέος 35 ετών με υποθηκευμένο χρέος προς την τρόικα, άρα αδιαπραγμάτευτο. Ήδη ετοιμάζεται να πάρει άλλα 110 δις το 2012 και δε θα σταματήσουν μέχρι να ολοκληρώσουν τη καταστροφή υποθηκεύοντας την Ελλάδα στη Τρόικα για 450 Δις. Το πρόγραμμα εκταμίευσης των δόσεων του τροϊκανού δανείου των € 110 δις, είναι με τέτοιο τρόπο διαρθρωμένο, ώστε να χρησιμεύει κυρίως στην αναχρηματοδότηση ομολόγων που λήγουν.Δηλαδή, το δημόσιο παίρνει λεφτά από την τρόικα, (και σε αντιστάθμισμα εφαρμόζει το Μνημόνιο, τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκθεμελίωσης εργασιακών και γενικότερα κοινωνικών δικαιωμάτων προς όφελος του κεφαλαίου, που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα), μόνο και μόνο για να αποπληρώσει τους πιστωτές του, (δηλαδή το εγχώριο και διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο), για το απεχθές χρέος 35 ετών.

«Ανοίξτε τα βιβλία του δημόσιου χρέους»

Οι τρεις όροι για να χαρακτηριστεί απεχθές ένα χρέος είναι: Πρώτον, να έχει συναφθεί χωρίς τη συγκατάθεση του έθνους. Δεύτερον, τα ποσά που εισέρευσαν από το δάνειο να σπαταλήθηκαν με τρόπο που αντιβαίνει στα συμφέροντα του έθνους και, τρίτον, ο πιστωτής να ήταν ενήμερος των παραπάνω.

Άμεσα πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου με προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας. Η συμβουλή μου είναι μία: Ανοίξτε τα βιβλία! Εξετάστε με διαφανείς διαδικασίες και την παρουσία της κοινωνίας όλες τις κρατικές συμβάσεις –από τις πιο μεγάλες, όπως για παράδειγμα των πρόσφατων Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι τις πιο μικρές– και βρείτε ποιο μέρος του χρέους είναι προϊόν διαφθοράς, επομένως παράνομο και απεχθές κατά τη διεθνή νομική ορολογία, και αρνηθείτε το!

Ο Ερίκ Τουσέν δεν μιλάει στη βάση υποθέσεων. Έχοντας ενεργή συμμετοχή στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που συγκρότησε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα πριν από τρία χρόνια, μεταφέρει την πολύτιμη εμπειρία του από τις καθ’ όλα νόμιμες μεθόδους που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Ισημερινού για να απαλλαγεί από ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους. Μέχρι και τη δευτερογενή αγορά χρησιμοποίησε ο Κορέα με τις κατάλληλες κινήσεις για να μειώσει το δημόσιο χρέος. Υπήρχε όμως πολιτική βούληση, όχι άνευ όρων παράδοση στους ξένους πιστωτές και διαπόμπευση της χώρας, όπως στην Ελλάδα!

Στα τέλη του 2006 ο Ραφαέλ Κορέα κέρδισε τις προεδρικές εκλογές με βασική του εξαγγελία να τερματιστεί η απαράδεκτη κατάσταση με το εξωτερικό χρέος που απομυζούσε τους σπουδαιότερους πόρους της οικονομίας. Τον Ιούλιο του 2007 δημιούργησε με προεδρικό διάταγμα μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του δημόσιου χρέους – εγχώριου και διεθνούς. Η έρευνα αφορούσε 30 ολόκληρα χρόνια από το 1976 μέχρι το 2006.

εξετάσαμε τη νομιμότητα κάθε σύμβασης και των επιμέρους όρων της, τη συμβατότητά τους με το σύνταγμα της χώρας, το διεθνές δίκαιο και επίσης με το συμφέρον του έθνους. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε συγκεκριμένες οικονομικές συμβάσεις έργων ασυνήθιστα μεγάλων διαστάσεων για τα μέτρα του Ισημερινού, όπως π.χ. μεγάλα φράγματα. Εξετάσαμε ακόμη και τους όρους των εμπορικών πιστώσεων που χορήγησαν στον Ισημερινό χώρες όπως η Γερμανία, με απώτερο στόχο να αγοραστούν γερμανικά προϊόντα για να ενισχυθούν οι γερμανικές εξαγωγές. Είναι δάνεια που δίνονται με σκοπό να υποστηριχθεί η αγορά προϊόντων αιχμής, όπως π.χ. της Siemens. Καθήκον μας ήταν να ελέγξουμε τις τιμές με τις οποίες αγοράστηκε ο εξοπλισμός της Siemens, κατά πόσο δηλαδή η τιμή ανταποκρινόταν στην ποιότητα. Κι αυτό γιατί σε πλήθος περιπτώσεων που εμπλέκονταν πολυεθνικές εταιρείες βρήκαμε ακραία φαινόμενα διαφθοράς. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε κρατικές αγορές που δεν είχαν καμιά σχέση με τις ανάγκες της χώρας, αλλά αποτελούσαν αφορμές για να δοθούν μίζες.

Φυσικά. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν των αμερικανικών τραπεζών Citibank και JP Morgan. Αυτές οι τράπεζες συστηματικά δωροδοκούσαν κρατικούς υπαλλήλους σε όλη την κλίμακα του δημοσίου –ακόμη και τον υπουργό Οικονομικών– για να πειστούν να υπογράψουν συμβάσεις που εξόφθαλμα έβλαπταν το δημόσιο συμφέρον και με προκλητικό τρόπο ευνοούσαν τα συμφέροντα των τραπεζών.

Μετά τα παραπάνω, ο ίδιος ο πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα, δύο μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας, στις 14 Νοεμβρίου 2008, ανακοίνωσε και επίσημα ότι στη βάση των ευρημάτων μας είναι υποχρεωμένος να προβεί στην παύση πληρωμών του δημόσιου χρέους ύψους 3 δις δολαρίων που αντιπροσώπευε το 70% του χρέους υπό τη μορφή ομολόγων. Αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας πως το χρέος δεν ήταν νόμιμο, αλλά ήταν προϊόν διαφθοράς και δωροδοκιών. Κατά συνέπεια, δεν ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνησή του να σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις. Τους επόμενους πέντε ολόκληρους μήνες η κυβέρνηση τήρησε στάση σιωπής, δεν προέβη σε καμιά δημόσια ανακοίνωση για το θέμα, παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε.

Ήταν μια τακτική. Η κυβέρνηση του Ισημερινού, τον Απρίλιο του 2009, απευθύνθηκε στους πιστωτές με την εξής πρόταση: «Προτιθέμεθα να αγοράσουμε όλα τα ομόλογα με έκπτωση 65%. Πληρώνουμε, δηλαδή, 35 σεντς το δολάριο. Συμφωνείτε ή όχι;». Οι κάτοχοι του 91% των ομολόγων δέχτηκαν αμέσως την ανταλλαγή. Επρόκειτο για μια τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης, καθώς επέβαλε «κούρεμα» της τάξης του 65%.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Επίκαιρα: 9/12/2010

Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολιτικό και δεν θα το λύσει καμία διεθνής επιτροπή ελέγχου

«Όμως ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι οι κύριοι αυτοί που προτείνουν τη «διεθνή επιτροπή» ξέρουν ή μπορούν να βρουν το ύποπτο ή παράνομο χρέος, πόσο από το χρέος μπορεί να πληρώσει ένας λαός; Στο ερώτημα αυτό κανείς δεν απαντά. Για παράδειγμα ας πούμε ότι το ύποπτο ή παράνομο χρέος είναι 50-60%, ποιος μπορεί στα σοβαρά να υποστηρίξει ότι το υπόλοιπο χρέος μπορεί να πληρωθεί από τον λαό και την χώρα; Όταν μια χώρα και ένας λαός έχει κυριολεκτικά λεηλατηθεί επί δεκαετίες και έχει οδηγηθεί στην χρεοκοπία, τι σημαίνει «δίκαιο» και «άδικο» χρέος όταν η χώρα και ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει τίποτε; Εκτός κι όλα αυτά στήνονται για να εξαναγκάσουμε την χώρα και τον λαό της που δεν μπορεί να πληρώσει, να ξεπουληθεί όχι για όλο το χρέος, αλλά μόνο για εκείνο το χρέος που είναι «δίκαιο». Τέτοια περίπτωση είναι και η Ελλάδα. Το δημόσιο χρέος, τουλάχιστον άνω του 90%, είναι συσσωρευμένοι τόκοι πάνω σε κεφαλαιοποιημένους τόκους παλιότερων δανείων. Με άλλα λόγια το χρέος της χώρας έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο πληρώνοντας πανωτόκια πάνω σε πανωτόκια. Ακόμη κι αν κάποιος θεωρήσει ότι τα αρχικά δάνεια – που έτσι ή αλλιώς έχουν ξεπληρωθεί δεκάδες φορές έως σήμερα – ήταν «δίκαια», γιατί μια χώρα και ένας λαός να ξεπουλιέται για να πληρώνει πανωτόκια; Αυτό ακριβώς το ζήτημα, που δεν είναι μόνο πρόβλημα της υπερχρεωμένης Ελλάδας, ήρθε να αντιμετωπίσει η πρόταση του ΟΗΕ (Απρίλιος του 2010) που θεωρεί ως «απεχθές χρέος» όχι μόνο εκείνο που είναι προϊόν ύποπτης συναλλαγής, αλλά κάθε χρέος που για να πληρωθεί οδηγεί στην καταστρατήγηση, παραβίαση, ή και κατάργηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όταν λοιπόν μια χώρα αναγκάζεται να συνθλίψει τη δουλειά και τα εισοδήματα του λαού της, να περικόψει δραστικά δημόσιες και κοινωνικές παροχές και να ξεπουλήσει την περιουσία της και έτσι να θέσει την ασφάλεια, την ευνομία και την ομαλότητά της σε κίνδυνο, προκειμένου να πληρώσει τους δανειστές της, τότε το χρέος της θεωρείται «απεχθές» και οφείλει να αρνηθεί την πληρωμή του. Τάδε έφη ο ειδικός επιτετραμμένος για την μελέτη και αντιμετώπιση του χρέους σε εισήγησή του προς την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2010, η οποία κατά πλειοψηφία έγινε αποδεχτή από αυτό το διεθνές σώμα. Και είναι μάλλον περίεργο που όσοι σκίζονται για τον έλεγχο των δανειακών συμβάσεων στην Ελλάδα, δήθεν για να αποκαλύψουν το μέρος του χρέους που είναι «απεχθές», τους διαφεύγει ως δια μαγείας αυτή η σημαντική συμβολή του ΟΗΕ στην έννοια του «απεχθούς χρέους».

Στη θέση λοιπόν του αιτήματος για διεθνή επιτροπή ελέγχου του δημόσιου χρέους, πρέπει να μπει το βαθιά δημοκρατικό και λαϊκό αίτημα για άνοιγμα όλων των δημόσιων λογαριασμών ώστε να δούμε που και πώς προέκυψαν οι δανειακές ανάγκες του κράτους και προς όφελος τίνος δαπανήθηκαν τα κονδύλια του δημόσιου ταμείου (τακτικά και δανειακά). Μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί το αλισβερίσι, το πάρε-δώσε κάτω από το τραπέζι, οι ρεμούλες και οι αρπαχτές. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει μόνο όταν οι δημόσιοι λογαριασμοί γίνουν πραγματικά δημόσιοι, δηλαδή προσβάσιμοι και ελέγξιμοι από όλους του πολίτες και όχι μόνο από επιλεγμένους «ειδικούς», υπό την άμεση εποπτεία του κοινοβουλίου. Ενός κοινοβουλίου που δεν θα είναι υποτελές της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά αληθινά κυρίαρχο και εργαζόμενο σώμα, όπου τα μέλη του θα έχουν περιορισμένο χρόνο θητείας, θα εκλέγονται και θα λογοδοτούν απευθείας στους εκλογείς τους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να τους ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή διαπιστώσουν ότι δεν επιτελούν το έργο για το οποίο τους έχουν στείλει στο κοινοβούλιο, κοκ. Φυσικά, ύστερα από τον αναγκαίο δημοσιονομικό έλεγχο – με αναδρομική ισχύ – όποιος βρεθεί ότι εμπλέκεται σε διαπάσθιση του δημόσιου χρήματος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πολιτικός, κόμμα ή εταιρεία, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη και να κατασχεθεί η περιουσία του στο σύνολο της ως ελάχιστη αποζημίωση για τις πράξεις του.
Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, η μια πρόταση περί «διεθνούς επιτροπής ελέγχου του δημόσιου χρέους» αναθέτει πάλι σε κάποιους άλλους, ειδικούς ή μη, το ζήτημα που πρέπει να λύσει ο ίδιος λαός διεκδικώντας και κατακτώντας επιτέλους τη δημοκρατία σ’ αυτόν τον τόπο. Και δημοκρατία θεμελιώνεται σε δυο βασικές αρχές: την λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία. Αρχές που είναι αδύνατον να συνυπάρξουν με το επαχθές και απεχθές δημόσιο χρέος της χώρας και το καθεστώς υποδούλωσης και κατοχής που έχουν επιβάλει οι δανειστές, το ΔΝΤ, η ΕΕ και η ΕΚΤ.» Δημήτρης Καζάκης

http://kostasxan.blogspot.com/2011/01/blog-post_180.html

Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Moreover Technologies - Software downloads