19 Δεκ 2006

Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, πολιτών και φορέων του δημόσιου τομέα, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας www.gspa.gr στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/Οργάνωση/Νέο Προσοντολόγιο, απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα στην υπηρεσία μας, σχετικά με τις ρυθμίσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ(Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄).

Οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις των Ελλήνων

Γεννήσεις, θάνατοι και φυσική μεταβολή του πληθυσμού της Ελλάδας το έτος 2004

17 Δεκ 2006

Πως διαμορφώνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων

Τη χορήγηση αυξήσεων 3,5% στους βασικούς μισθούς των 350.000 υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, από την 1η-1-2007 προβλέπει, σε πρώτη φάση, η νέα εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης. Οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 22 έως 53 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την κατηγορία και τα έτη υπηρεσίας κάθε υπαλλήλου.

16 Δεκ 2006

Διαμαρτυρία της ΑΣΠΕ για τη δημογραφική πολιτική στη φορολογία εισοδήματος

Αξιοτίμους κ.κ. Βουλευτές
Ενταύθα

Κύριε Βουλευτά,

με το σχέδιο νόμου «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», καμία απολύτως δεν λαμβάνεται μέριμνα για την άρση της απαράδεκτης και ανελέητης φορολογίας των πολυτέκνων, που έχουν τέσσερα και άνω προστατευόμενα τέκνα.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζει την ίδια αντιπολυτεκνική και αντιδημογραφική πολιτική του, αφού θεσπίζει φορολογική απαλλαγή 22.000 ευρώ για όσους έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα, ενώ για τους πολυτέκνους με τέσσερα και άνω προστατευόμενα τέκνα εξακολουθεί να διατηρεί το απαράδεκτο καθεστώς της απαλλαγής των 1.000 ευρώ (!!!) για το τέταρτο τέκνο και για κάθε επιπλέον τέκνο....

Ποια επιδόματα δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Πενήντα δύο είναι συνολικά τα τακτικά, έκτακτα και ειδικά επιδόματα που λαμβάνουν σήμερα διάφορες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Από τα επιδόματα αυτά, τα 21 καταβάλλονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού και τα υπόλοιπα 31 μέσω ειδικών λογαριασμών, η διαχείριση των οποίων γίνεται ανεξάρτητα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

9 Δεκ 2006

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις μετεγγραφές!

«Φρένο» στις μετεγγραφές φοιτητών από τμήματα ΑΕΙ της περιφέρειας, τα οποία χαρακτηρίζουν μη αντίστοιχα, επιχειρούν να βάλουν τέσσερις σχολές του ΑΠΘ, που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στρέφονται κατά του νόμου του υπουργείου Παιδείας που καθορίζει ουσιαστικά τις αντιστοιχίες των τμημάτων, ζητώντας να κηρυχθεί αντισυνταγματικός, με το επιχείρημα ότι καταργεί την αυτοτέλεια των τμημάτων. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι «υποσκάπτεται το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων», καταγγέλλοντας πως ανοίγει «παράθυρο» για τους υποψηφίους ως εξής: «Μπορεί να εισαχθεί ένας φοιτητής στο Αγρίνιο, την Oρεστιάδα ή την Κοζάνη με 1.000 ή 3.000 λιγότερα μόρια και εν συνεχεία να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, εφόσον βέβαια πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου περί μετεγγραφών». O κύκλος, όμως, της αντιπαράθεσης δεν κλείνει εδώ, καθώς και γονείς έχουν προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο μετά την περσινή άρνηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ να δεχτεί τη μετεγγραφή δικαιούχων φοιτητών από το Τμήμα Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων της Κοζάνης. «Μήλον τις Εριδος» Μέχρι πέρυσι οι γενικές συνελεύσεις των τμημάτων και των σχολών των ΑΕΙ καθόριζαν τις αντιστοιχίες των γνωστικών αντικειμένων, δηλαδή αποφάσιζαν από ποια ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα θα δεχτούν φοιτητές με μετεγγραφή. Για να κριθεί ένα τμήμα ισότιμο συνυπολογίζονταν τα προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα και άλλες παράμετροι, σύμφωνα με τους πανεπιστημιακούς. Η περσινή απόφαση του υπουργείου Παιδείας να ορίσει και να καταρτίσει το ίδιο τους πίνακες των αντιστοιχιών μεταξύ των τμημάτων, καθώς και ο νόμος που προωθήθηκε, προκάλεσε αντιδράσεις στα πανεπιστήμια. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο οι πρόεδροι των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πατρών, με κοινή επιστολή τους προς την υπουργό Παιδείας εξέφρασαν την έκπληξή τους διότι οι αντιστοιχίες των Τμημάτων Μηχανολόγων, που είχε ανακοινώσει το ΥΠΕΠΘ, ήταν διαφορετικές από εκείνες, που είχαν καθορίσει οι γενικές συνελεύσεις των ιδίων των τμημάτων. «Η συγκεκριμένη πρακτική του ΥΠΕΠΘ θεωρούμε ότι εγείρει θέμα Συνταγματικότητας διότι καταργεί την αυτοτέλεια του πανεπιστημίου σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα όπως οι αντιστοιχίες τμημάτων», υπογράμμιζαν οι τέσσερις πρόεδροι, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την παρέμβαση του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το οποίο χαρακτήριζαν εξωτερικό όργανο, του οποίου τα μέλη διορίζονται από το υπουργείο Παιδείας. «Το επιχείρημα ότι ορισμένα τμήματα έχουν διαφορετική αντίληψη για την αντιστοιχία τους, και ως εκ τούτου καλείται το ΥΠΕΠΘ να επιλύσει τις διαφορές, είναι μάλλον έωλο, δοθέντος ότι η βασική άποψη, η οποία θα πρέπει να προσμετράται, είναι εκείνη του τμήματος υποδοχής των προς μετεγγραφή φοιτητών», σημείωναν. Αρχές του 2007 η εκδίκαση Το θέμα τέθηκε σε δύο συνεδριάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, και αφού διερευνήθηκε από τη Νομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου, οι διοικήσεις τεσσάρων σχολών και τμημάτων αποφάσισαν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θεωρούν αναντίστοιχα ορισμένα τμήματα, που περιλαμβάνονται στις λίστες του υπουργείου Παιδείας, και κατέθεσαν προσφυγή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, η οποία θα συζητηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2007. Την ίδια στιγμή, δεκάδες αιτήσεις για μετεγγραφές έχουν κατατεθεί στις γραμματείες από τα επίμαχα τμήματα της περιφέρειας. «Εχουμε τουλάχιστον 50 επιπλέον αιτούντες για μετεγγραφή, οι οποίοι έρχονται από τα μη αντίστοιχα τμήματα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων της Κοζάνης και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Ξάνθης και Χανίων. Και ο τίτλος δείχνει ότι δεν υπάρχει σχέση με μηχανολόγους», επισήμανε ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Νίκος Μουσιόπουλος. «Oλα αυτά δεν μπορούν να γίνονται υπό το μανδύα μίας απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που έρχεται να αμφισβητήσει τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, των μόνων που έχουν και την επιστημοσύνη να κρίνουν ποιο τμήμα είναι αντίστοιχο και ποιο όχι», πρόσθεσε ο ίδιος. Εδώ και χρόνια, ο αριθμός των εισακτέων που καθορίζει το υπουργείο είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προτείνουν τα τμήματα. «Αν προστεθεί άλλο 50% από το παραθυράκι των μετεγγραφών από μη αντίστοιχα τμήματα, καταστρέφουμε τη δημόσια ανώτατη παιδεία», υποστήριξε ο ίδιος. Δεκάδες αιτήσεις για μετεγγραφές Φέτος, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν κατατεθεί 65 αιτήσεις για μετεγγραφές, εκ των οποίων οι 49 προέρχονται από φοιτητές από μη αντίστοιχα τμήματα. Προς το παρόν έχει παγώσει η εξέταση των αιτήσεων, καθώς αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ. Σύμφωνα με τις αντιστοιχίες, που εξέδωσε το ΥΠΕΠΘ, η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ δέχεται με μετεγγραφή φοιτητές από το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα στο Αγρίνιο και από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Oρεστιάδα). «Η γενική συνέλευση αποφάσισε ότι η σχολή μας έχει ισοτιμία μόνο με το τμήμα της Oρεστιάδας, όπως προκύπτει από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών», δήλωσε στον «Α» ο αναπληρωτής πρόεδρος της Σχολής Δασολογίας του Αριστοτελείου, Παναγιώτης Στεφανίδης, τονίζοντας ότι τηρείται στάση αναμονής εν όψει της εκδίκασης της υπόθεσης στο ΣτΕ.

8 Δεκ 2006

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αθήνα, 6 / 12 / 2006

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κα Μαριέττα Γιαννάκου
ΚΟΙΝ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Κα Υπουργέ

η Ομοσπονδία μας διαμαρτύρεται εντονότατα για την αντιπολυτεκνική συμπεριφορά ορισμένων ΤΕΙ που προσπαθούν με αυθαίρετες ερμηνείες να μην εφαρμόζουν τον Ν. 3404/2005.
Οι απόφοιτοι του 2ου κύκλου των ΤΕΕ που εισάγονται στα ΤΕΙ , εισάγονται μετά από πανελλήνιες εξετάσεις σε 3 μαθήματα σε εθνικό επίπεδο και δεν εισάγονται με ευεργετικές διατάξεις.
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση του θέματος και την κατάργηση πλέον του διαχωρισμού μεταξύ των αποφοίτων των ΤΕΕ και των Ενιαίων Λυκείων που τόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει στις ελληνικές οικογένειες πολύ περισσότερο δε όταν πρόκειται για πολύτεκνες.
Για το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
κατεβάστε όλο το εβδομαδιαίο πληροφοριακό δελτίο της ΟΛΤΕΕ από εδώ

Εγκυκλιος για τη Χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Βαθμός Ασφαλείας
Αθήνα -12- 2006
Αρ. πρωτ. /Γ2
Βαθμ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ερμού 15 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες :Αν. Πασχαλίδου
Ρ. Γεωργακόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3235722
210-3238523
FAX : 210-3233062

ΠΡΟΣ :
1. Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας
2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
3. Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (μέσω των Δ/νσεων και Γραφείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπ/σης)

ΚΟΙΝ. : Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας.ΘΕΜΑ: «Χρήση κινητών τηλεφώνων»

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου

Αποφασίζουμε

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.
Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται:
α) για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄) για την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος
β) για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις.
2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5. ΔΙΠΟΔΕ
6. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
8. Δ/νση Ξένων & Μειονοτικών Σχολείων
9. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
10. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμ. Α’, Β΄, Γ΄, Δ΄
11. Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Α΄
12. Δ/νση ΣΕΠΕΔ

5 Δεκ 2006

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΔ 100/97
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατεβάστε το από εδώ:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ΄
Μητροπόλεως 15 10185 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Τσιάπα Τηλέφωνο:210-3226070
FAX:210-3229479
Αρ.Πρωτ: 129759/Δ2
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
1.Περιφερ. Δ/νσεις Εκπ/σης
2.Δ/νσεις & Γραφεία Δ.Ε.
3. Γραφεία Τ.Ε.Ε. Έδρες τους
ΘΕΜΑ: Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης
Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν υποβολής αιτημάτων στην υπηρεσία μας και λόγω της καθυστερημένης έκδοσης από τον ΑΣΕΠ των οριστικών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων εκπαιδευτικών για διορισμό, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίστηκαν μετά την 31η Οκτωβρίου 2005 και μέχρι 5-12-2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1143/81, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 3328/2005, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μέχρι και τις 8-12-2006. Μονάδες μετάθεσης συνολικής υπηρεσίας και δυσμενών συνθηκών θα υπολογιστούν από ανάληψη υπηρεσίας. Οι λοιπές προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης που προβλέπονται από το Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν και για τις μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής. Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητας σας.
Aθήνα 1- 12- 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΑΛΟΣ

Απόφαση για Μαθητικές Εκδρομές Β/θμιας Εκπαίδευσης

1 Δεκ 2006

Επείγον

Η μικρή Μαργαρίτα 14 ετών που βρίσκεται στο Νοσοκομείο "Αγλαϊας Κυριακού" (στο ογκολογικό τμήμα, 5ος όροφος), ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΙΜΑ!
Παρακαλούμε όποιος μπορεί να δώσει αίμα ας επικοινωνήσει με το Νοσοκομείο.

28 Νοε 2006

Δημογραφικός εφιάλτης


Η επιδείνωση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της χώρας το 1996 (τότε, για πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις) και η έλλειψη στοιχείων για τις γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας με οδήγησε στο να αναζητήσω το 1999 τέτοια στοιχεία από δύο νοσοκομεία (το «Αλεξάνδρα» στην Αθήνα και το «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη) και από δύο ληξιαρχεία (του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης) για τα έτη 1995-1998, τα οποία και μου δόθηκαν. Την ανάλυση των στοιχείων αυτών παρουσίασα σ' ένα άρθρο μου στην «Ελευθεροτυπία» της 24.8.1999. Το άρθρο εκείνο κατέληγε, ανάμεσα στα άλλα, στα ακόλουθα:«Δεν αποκλείεται ένα ποσοστό πάνω από το 10% του συνόλου των γεννήσεων στη χώρα μας να είναι από αλλοδαπές μητέρες. Κατά συνέπεια αν οι γεννήσεις αυτές αφαιρεθούν από το σύνολο των γεννήσεων, ο ελληνικός πληθυσμός παρουσιάζει σημαντική φυσική μείωση (οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις των Ελλήνων)», και«Για να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση του προβλήματος επιβάλλεται η συγκέντρωση και τακτική (κάθε χρόνο) δημοσίευση από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) των στοιχείων για τις γεννήσεις και τους θανάτους χωριστά των Ελλήνων και των αλλοδαπών».Είναι ευτύχημα ότι η ΕΣΥΕ άρχισε να συγκεντρώνει τέτοια στοιχεία και τα πρώτα αφορούν τα έτη 2004 και 2005. Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζουμε στο άρθρο αυτό τις γεννήσεις, τους θανάτους και τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού της χώρας (γεννήσεις μείον θανάτους) κατά υπηκοότητα.Στο πρώτο μέρος του Πίνακα 1 δίνουμε τις γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας, στο δεύτερο μέρος τους θανάτους κατά υπηκοότητα του θανόντος και στο τρίτο μέρος τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θανάτους) κατά υπηκοότητα. Και στα τρία μέρη γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ελληνική και στην ξένη (δηλαδή του συνόλου των άλλων χωρών) υπηκοότητα.Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι το 16% των γεννήσεων το 2004 και το 16,5% το 2005 ήταν από αλλοδαπές μητέρες, ενώ μόλις το 1,4% (το 2004) και το 1,5% (το 2005) των θανόντων ήταν αλλοδαποί (το μικρό αυτό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθυσμός των αλλοδαπών είναι κατά 10 έτη περίπου νεότερος του πληθυσμού των Ελλήνων), με αποτέλεσμα:
* Οι θάνατοι να ξεπεράσουν τις γεννήσεις Ελλήνων κατά 14.632 το 2004 και κατά 13.656 το 2005.
**Οι γεννήσεις να ξεπεράσουν τους θανάτους αλλοδαπών κατά 15.345 το 2004 και κατά 16.110 το 2005. Συνέπεια των αντίθετων αυτών τάσεων ήταν:
**Η φυσική αύξηση, δηλαδή η υπεροχή του συνόλου των γεννήσεων έναντι του συνόλου των θανάτων κατά 713 το 2004 και κατά 2.454 το 2005 να οφείλεται αποκλειστικά στη φυσική αύξηση των αλλοδαπών, η οποία υπεραντιστάθμισε τη φυσική μείωση των Ελλήνων.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πλήρως τα συμπεράσματα στα οποία κατέληγε το άρθρο μου της 24.8.1999 τόσο για το ποσοστό των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες όσο και για τη φυσική μείωση των Ελλήνων.Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ δίνουν αναλυτικά τις υπηκοότητες των αλλοδαπών μητέρων. Το σύνολο των χωριστών υπηκοοτήτων που απαριθμούνται είναι 84 το 2004 και 86 το 2005. Εξαιτίας του μεγάλου αυτού αριθμού στον Πίνακα 2 δίνουμε τις 10 υπηκοότητες των αλλοδαπών μητέρων που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων και τις υπόλοιπες τις συγκεντρώνουμε στις «άλλες».Από τον πίνακα 2 φαίνεται ότι τόσο το 2004 όσο και το 2005: Ανω του 60% των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες είναι από Αλβανίδες, δεδομένου ότι -όπως έδειξε η απογραφή του 2001- ανάλογο είναι και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι Αλβανοί στο σύνολο των αλλοδαπών.
**Την 2η και 3η θέση κατέχουν, αντίστοιχα, οι Βουλγάρες και οι Ρουμάνες, με ποσοστό άνω του 5%.
**Τις επόμενες 5 θέσεις κατέχουν οι Ρωσίδες, οι Ουκρανές, οι Πολωνέζες, οι Γεωργιανές και οι Μολδαβές.
**Συνολικά οι μητέρες που κατέχουν τις 8 από τις 10 πρώτες θέσεις έχουν ρωσική και υπηκοότητες χωρών της πρώην Ανατ. Ευρώπης και αντιπροσωπεύουν γύρω στο 83% του συνόλου των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες.
**Τις υπόλοιπες 2 από τις 10 πρώτες θέσεις κατέχουν οι Σύρες και οι Αιγύπτιες.
Από τη σύντομη ανάλυση που έγινε στο άρθρο αυτό φάνηκε καθαρά ότι το δημογραφικό μας πρόβλημα έχει πάρει αυτοκαταστροφικές διαστάσεις. Η συνέχιση της αδράνειας που επικρατεί εδώ και πάνω από 25 χρόνια στο θέμα αυτό έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά και θα προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση και η Βουλή των Ελλήνων πρέπει άμεσα να προχωρήσουν:
**Στην άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη μετατροπή της φυσικής μείωσης του πληθυσμού των Ελλήνων σε φυσική αύξηση. Ανάμεσα στα μέτρα αυτά είναι και η εφαρμογή όλων των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος το 1993, με πρώτες την ένταξη των οικογενειών με 3 παιδιά στις πολύτεκνες και τη γενναία αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων και των επιδομάτων στις πολύτεκνες.
**Στη χάραξη μιας συγκροτημένης και μακρόπνοης μεταναστευτικής πολιτικής δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό η μεγάλη πλειονότητα των οικογενειών των αλλοδαπών -εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες από τις οποίες κατάγονται- να μείνουν μόνιμα στη χώρα μας. Απόδειξη ο αυξανόμενος αριθμός των παιδιών τους που εγγράφονται στα δημοτικά σχολεία (βλέπε και το βιβλίο «Υπογεννητικότητα και Εισροή Μεταναστών» που εκδόθηκε το 2003). Η πολιτική αυτή πρέπει να σκοπεύει στην πλήρη ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία «γκέτο» και πολιτών δεύτερης κατηγορίας. Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται για τα παιδιά τους ώστε αυτά να προχωρούν στις σπουδές τους όπως τα ελληνόπουλα.
* Ο ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ είναι πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

24 Νοε 2006

Καταγγελία της ΑΣΠΕ για τις μετεγγραφές φοιτητών

Αξιότιμη
Κυρία Μαριέττα Γιαννάκου
Υπουργό Εθνικής Παιδείας
& Θρησκευμάτων
Κυρία Υπουργέ,

όπως μας καταγγέλλεται από μέλη μας πολύτεκνους, κάποια ΤΕΙ δημιουργούν προβλήματα στις μετεγγραφές των φοιτητών, που προέρχονται από τον Β’ κύκλο των ΤΕΕ και δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 3404/2005 με το πρόσχημα ότι οι … εξετάσεις εισαγωγής αυτών είναι ειδικές εξετάσεις … και άρα η παρ. 4 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου τις απαγορεύει!
Πουθενά όμως στον ανωτέρω νόμο ή στην αιτιολογική έκθεση αυτού, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο αναμφισβητήτως. Αντίθετα ξεκαθαρίζεται με σαφήνεια ότι οι διατάξεις του νόμου «… εφαρμόζονται μόνο για τους φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο …» και τέτοιες είναι των ΤΕΕ. Να σημειωθεί επίσης ότι οι διατάξεις εισαγωγής των αποφοίτων του Β’ κύκλου ΤΕΕ στα ΤΕΙ δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ευεργετικές διατάξεις ή ευεργετικής μεταχείρισης καθότι η βάση εισαγωγής του 10 σ’ αυτούς ισχύει από το 2001!
Επίσης, ουδέποτε στο παρελθόν και με τους προγενέστερους νόμους 3282/04 ή 1966/91, αντιμετωπίζονταν διαφορετικά στο θέμα των μετεγγραφών οι προερχόμενοι από τα ΤΕΕ.
Είναι προφανές ότι κάποιοι σε ορισμένα ΤΕΙ διαπνεόμενοι από αντιπολυτεκνική διάθεση προσπαθούν με αυθαίρετες ψευδοερμηνείες να μην εφαρμόσουν το νόμο.
Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας με διευκρινιστική εγκύκλιο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις σε βάρος των παιδιών των πολυτέκνων.
Επίσης έχει δημιουργηθεί το ίδιο θέμα και με τις Σχολές Καλών Τεχνών, ενώ και εκεί οι εξετάσεις γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο και δεν εισάγονται βάσει ειδικών διατάξεων.
Σημειώνουμε ότι η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών δεν έχει αντίρρηση για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών των τέκνων των πολυτέκνων και συμφωνεί.
Ζητούμε και εδώ την παρέμβασή σας, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα.
Με την βεβαιότητα ότι θα είναι άμεση η παρέμβασή σας.

Διατελούμε με εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Βασίλειος Θεοτοκάτος Ευάγγελος Παπαγιάννης

21 Νοε 2006

Το site μας ενημερώθηκε.....

Αγαπητοί συνάδελφοι η ιστοσελίδα των πολυτέκνων εκπαιδευτικών άλλαξε εμφάνιση και ανανεώθηκε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας καθώς και θέματα που μας απασχολούν προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας

http://polyteknoi.blogspot.com/

Με εκτίμηση

Συντονιστική Επιτροπή

Μείωση πληθυσμού χωρίς μετανάστες

Μείωση πληθυσμού χωρίς μετανάστες

Του Μανολη Γ. Δρεττακη*


Στις 13-9-06 η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) έδωσε στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις της για τον πραγματικό πληθυσμό του συνόλου της χώρας την 1η Ιανουαρίου των ετών 1991-2005, καθώς και τις γεννήσεις και τους θανάτους το καθένα από τα έτη 1991-2004. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο πραγματικός πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά το διάστημα της 14ετίας 1991-2004 κατά 890.000 άτομα ή 8,7%. Το ερώτημα που γεννιέται είναι σε τι οφείλεται η αύξηση αυτή;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό για το καθένα από τα έτη 1991-2004 δίνεται, με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, στον δημοσιευμένο πίνακα. Στην 1η στήλη του πίνακα δίνεται ο πληθυσμός στο σύνολο της χώρας την 1η Ιανουαρίου των ετών 1991-2005, στη 2η η συνολική αύξηση και στην 3η η ποσοστιαία αύξησή του, στην 4η οι γεννήσεις, στην 5η οι θάνατοι και στην 6η η φυσική μεταβολή του πληθυσμού (δηλαδή οι γεννήσεις μείον τους θανάτους) τα έτη 1991-2004. Στην 7η (τελευταία στήλη) δίνεται η καθαρή εισροή πληθυσμού στη χώρα από το εξωτερικό. Στην τελευταία γραμμή της 2ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης στήλης δίνεται το άθροισμα των στοιχείων για ολόκληρη την περίοδο 1991-2004.
Η καθαρή εισροή πληθυσμού
Η καθαρή εισροή πληθυσμού το 1991, για παράδειγμα, προκύπτει ως εξής: Ο πληθυσμός του συνόλου της χώρας το 1991 αυξήθηκε κατά 126.761 άτομα (βλέπε 1η γραμμή της 2ης στήλης). Από την 4η, 5η και 6η στήλη, όμως, του πίνακα φαίνεται ότι το 1991 οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους μόνο κατά 7.122. Κατά συνέπεια η υπόλοιπη αύξηση του πληθυσμού (119.639 άτομα, βλέπε 1η γραμμή της 7ης στήλης) οφείλεται στην καθαρή εισροή πληθυσμού (αλλοδαπών και παλιννοστούντων) από το εξωτερικό. Κατά παρόμοιο τρόπο προκύπτουν τα στοιχεία για την καθαρή εισροή πληθυσμού τα έτη 1992-2004.
Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι:
- Τα μισά από τα 14 έτη της περιόδου 1991-2004 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις (το 1996 και τα έτη 1998-2003) με τελικό αποτέλεσμα ολόκληρη την περίοδο αυτή οι γεννήσεις να ξεπεράσουν τους θανάτους μόνο κατά 19.573. Η συμβολή της φυσικής αύξησης στη συνολική αύξηση του πληθυσμού τη 14ετία αυτή ήταν μόλις 2%(!).
- Εξαιτίας της ελάχιστης αυτής υπεροχής των γεννήσεων έναντι των θανάτων ολόκληρη την περίοδο 1991-1994, η συνολική αύξηση του πληθυσμού οφείλεται κατά 98%(!!) ή 870.267 άτομα στην καθαρή εισροή πληθυσμού (κύρια αλλοδαποί).
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι χωρίς την καθαρή εισροή πληθυσμού από το εξωτερικό την περίοδο 1991-2004, ο πληθυσμός της χώρας θα είχε μειωθεί (το 2004 θα ήταν μικρότερος απ’ ό,τι το 1991), διότι η υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων κατά 19.573 την περίοδο 1991-2004 οφείλεται στις γεννήσεις από μητέρες (οι περισσότερες από τις οποίες είναι αλλοδαπές) οι οποίες ήρθαν στην Ελλάδα την περίοδο αυτή.
Δύο συμπεράσματα
Δύο είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη σύντομη αυτή ανάλυση προκειμένου να υπάρξει μια ικανοποιητική και ισόρροπη αύξηση του πληθυσμού της χώρας τα επόμενα χρόνια:
α) Για να σταματήσει η συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού των Ελλήνων είναι απόλυτη ανάγκη να εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής του 1993 για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, και
β) Δεδομένης της συμβολής των μεταναστών στην αύξηση και στη βραδύτερη γήρανση του πληθυσμού καθώς και της ανεκτίμητης συμβολής τους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία θα πρέπει να εφαρμοστεί μια συγκροτημένη πολιτική για την πλήρη ενσωμάτωσή τους ως ισότιμων μελών στην ελληνική κοινωνία.

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

10 Οκτ 2006

ΝΟΜΠΕΛ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η απονομή του Βραβείου Νόμπελ για τα Οικονομικά στον Εντμουντ Φελπς εξέπληξε μόνο για έναν λόγο: διότι δόθηκε με καθυστέρηση σε έναν επιφανή ακαδημαϊκό δάσκαλο που το εδικαιούτο. Σε κάθε περίπτωση, το έργο του 73χρονου σήμερα καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης στα μακροοικονομικά είναι πολύ μεγάλο, αν και οι περισσότεροι τον θυμούνται για τη θεωρία τού «φυσικού επιπέδου ανεργίας» και για την καμπύλη τού Φίλιπς. Υπενθυμίζουμε ότι φυσικό επίπεδο ανεργίας θεωρείται εκείνο που είναι συμβατό με τη μη επιτάχυνση του πληθωρισμού και δεν είναι σταθερό, αλλά αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις προσδοκίες που υπάρχουν για τον πληθωρισμό και άλλες μεταβλητές, π.χ. το δημογραφικό. Η καμπύλη τού για Φίλιπς δείχνει ότι, βραχυχρόνια, η σχέση του πληθωρισμού με την ανεργία είναι αντίστροφη - κοινώς, όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, μειώνεται η ανεργία και το αντίστροφο. Αν η πραγματική ανεργία είναι ίση με το φυσικό επίπεδο ανεργίας, τότε ο πληθωρισμός είναι ίσος με τον προσδοκώμενο πληθωρισμό.

Θέλεις, δάσκαλε, και τετραμελή οικογένεια;

Του ΒΙΚΤΩΡΑ ΝΕΤΑ
Κατά τη νεοδημοκρατική κυβερνητική λογική, έτσι όπως την ανέλυσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ευάγγελος Αντώναρος για να συντρίψει τα επιχειρήματα των απεργούντων δασκάλων, οι νεοδιοριζόμενοι πρέπει να αρκούνται σε αποδοχές που θα καλύπτουν μόνον ατομικές και όχι οικογενειακές ανάγκες. Δεν μπορούν, όπως είπε, οι δάσκαλοι να ζητούν «αύξηση του μισθού του νεοδιοριζόμενου από 950 σε 1.400 ευρώ τον μήνα, που αντιστοιχεί, όπως λένε, στο ποσό που χρειάζεται μια τετραμελής οικογένεια για να ζήσει». Τα επιχειρήματά του ήταν ατράνταχτα, πάντα κατά τη νεοδημοκρατική λογική: «Πρώτον: Κανείς άλλος Ελληνας πολίτης δεν έχει διανοηθεί να ζητήσει τέτοια αύξηση 47,3%. Δεύτερον: Μιλάνε για τετραμελή οικογένεια. Μα, ποιος νεοδιοριζόμενος δάσκαλος έχει τετραμελή οικογένεια; Τρίτον: Η αύξηση του 47,3% θα συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια του ίδιου κλάδου».Η κυβέρνηση εμφανίζεται να μη γνωρίζει πόσα χρήματα χρειάζεται για να ζήσει ένας εργαζόμενος, και μάλιστα δημόσιος υπάλληλος, που διορίζεται σε θέση μακριά από την πατρική στέγη. Θα πρέπει, επομένως, να πληρώνει ενοίκιο συν όλα τα έξοδα του εργένη, είτε είναι άνδρας ή γυναίκα. Οι αποδοχές του νεοδιοριζόμενου, όπως απαντά η Διδασκαλική Ομοσπονδία, είναι τον πρώτο χρόνο 955 ευρώ καθαρά. Τον δεύτερο χρόνο είναι 1.078 ευρώ, διότι παύουν να του κρατούνται οι έκτακτες εισφορές των 123 ευρώ τον μήνα. Οταν ζητούν τα 1.078 ευρώ να γίνουν 1.400 η αύξηση είναι 29,9% και όχι 47,3%, όπως θέλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.Η ουσία του προβλήματος, όμως, δεν βρίσκεται στα ποσοστά της αύξησης και στα «απλά μαθηματικά» που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, που είναι οι αποδοχές των εργαζομένων, ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων, που στην πλειονότητά τους κινούνται κάτω από τα όρια της φτώχειας και σε μεγάλη απόσταση από τις αποδοχές των άλλων Ευρωπαίων εργαζομένων. Αμεση συνέπεια των χαμηλών αποδοχών και του υψηλού κόστους ζωής, σε συνδυασμό και με άλλους κοινωνικούς παράγοντες, είναι η επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Εχει επίδραση το δημογραφικό και στο ασφαλιστικό σύστημα και στην απασχόληση, στην παιδεία και σε πλήθος άλλα ζητήματα, για τα οποία οι κυβερνώντες αδιαφορούν πλήρως.Αναρωτήθηκε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Ποιος νεοδιοριζόμενος δάσκαλος έχει τετραμελή οικογένεια;» Η απάντηση είναι: κανείς. Ενας νεοδιοριζόμενος, όμως, και όχι μόνο δάσκαλος, με τις αποδοχές που υπάρχουν σήμερα, δεν τολμάει να κάνει οικογένεια. Δεν το τολμάει ούτε και μετά από χρόνια, όταν αυξάνονται οι αποδοχές του. Και αν τολμήσει γάμο, με επίσης εργαζόμενη, θα σκεφτεί πολύ αν θα κάνει περισσότερα από ένα παιδί, όπως δείχνουν τα στοιχεία για τις γεννήσεις. Εκεί οδηγεί η κυβερνητική λογική, η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, η οποία υπηρετεί το κέρδος των ολίγων, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και παραμελεί τον άνθρωπο, αδιαφορώντας για τις ανάγκες του, αδιαφορώντας για την ίδια την κοινωνία, η οποία με αυτήν την πολιτική οδηγείται σε κατάρρευση.Οταν ρωτήθηκε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος αν ο ίδιος και η οικογένειά του ή οι υπουργοί θα μπορούσαν να ζήσουν με 1.200 ευρώ, δηλαδή με τον μισθό ενός δασκάλου, απάντησε: «Σε ερωτήματα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρόκειται να σας απαντήσω. Η κοινωνία έχει μια συγκεκριμένη δομή και εδώ δεν πρόκειται να κάνουμε μια γενική συζήτηση». Ποια είναι, όμως, η συγκεκριμένη δομή της κοινωνίας; Και είναι αδιαπραγμάτευτη, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει; Με τη σημερινή δομή υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, έχοντες και κατέχοντες από τη μια πλευρά και από την άλλη δεινοπαθούντες. Αυτό οι πάντες το γνωρίζουν, υπάρχουν, μάλιστα, και στατιστικά στοιχεία για τα εισοδήματα. Με τη νεοφιλελεύθερη ανάλγητη πολιτική, που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση και εφαρμόζεται με ιδιαίτερο ζήλο από τη δική μας νεοδημοκρατική κυβέρνηση, γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.Το τίμημα, όμως, αυτής της πολιτικής θα το πληρώσει ο τόπος με επιδείνωση του δημογραφικού, όπως δείχνουν στοιχεία και εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Με τη συνεχή δραματική μείωση των γεννήσεων οι κάτω των 15 ετών, που είναι σήμερα το 14,41% του πληθυσμού, θα είναι το 2050 το 12,13%, ο ενεργός πληθυσμός δηλαδή 15 έως 64 ετών από 67,53% σήμερα θα μειωθεί στο 56,41% και οι άνω των 65 ετών από το 18,06% σήμερα θα φτάσουν στο 31,46% επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Εκεί θα οδηγηθεί ο τόπος, αν διατηρηθεί η «συγκεκριμένη δομή της κοινωνίας» και συνεχίσει να εφαρμόζεται η οικονομική και εισοδηματική πολιτική, που ενδιαφέρεται για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή για τη μεγιστοποίηση του κέρδους των επιχειρήσεων, και αδιαφορεί για τον άνθρωπο και την ανάπτυξη της οικογένειας.Να δούμε, λοιπόν, πού οδηγούν τα πραγματικά απλά μαθηματικά, αυτά που δεν χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις, διότι καταγράφουν την αλήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το κατά κεφαλήν προϊόν των Ελλήνων το 2005 αντιστοιχούσε στο 83% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 25 χωρών. Πάμε καλά; Οχι, βέβαια, διότι το κατά κεφαλήν προϊόν των Ελλήνων, από το 66% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 15 που ήταν το 1990, μόλις έφτασε το 75% το 2004. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, είναι η συνεχής μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Το 1931 είχαμε 199.243 γεννήσεις, στις δύσκολες συνθήκες του 1940 έπεσαν στις 179.500, το 1952 στις 149.637, το 1961 φτάνουν στις 150.716, το 1971 πέφτουν στις 141.126, το 1981 στις 140.953, το 1985 στις 116.481, το 2003 στις 104.199.Εχουν άραγε μετρηθεί, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά συνολικά από την πολιτική ηγεσία του τόπου, οι συνέπειες αυτής της δραματικής δημογραφικής εξέλιξης; Λιγότερες γεννήσεις σημαίνει μείωση της απασχόλησης -δηλαδή ανεργία- σε όλους τους κλάδους που ασχολούνται με το παιδί. Σημαίνει μείωση του αριθμού των μαθητών, άρα κλείνουν σχολεία, γιατί μένουν χωρίς μαθητές, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά χωριά, ιδίως της ορεινής Ελλάδας, ενώ κάποια σχολεία έμειναν ανοιχτά χάρη στα παιδιά των οικονομικών μεταναστών. Σημαίνει, ακόμη, μείωση του ενεργού πληθυσμού και αύξηση των γερόντων και των συνταξιούχων, επιδείνωση της σχέσης εργαζομένων και συνταξιούχων.Αυτά τα τεράστια προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με τα «απλά μαθηματικά» του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου και με την πολιτική της κυβέρνησης. Ο τόπος χρειάζεται μια πολιτική, που θα εξασφαλίζει στον νεοδιοριζόμενο αποδοχές επαρκείς για να δημιουργήσει, όσο γίνεται πιο σύντομα, τετραμελή οικογένεια. Στην εξουσία, όμως, η Νέα Δημοκρατία διέγραψε και τις υποσχέσεις της για τις τρίτεκνες οικογένειες, που θα τις αναγνώριζε ως πολύτεκνες.
Vicnet@enet.gr
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/10/2006

9 Οκτ 2006

ΚΑΛΕΣΜΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι με αφορμή τις εκλογές του κλάδου μας για αιρετούς εκπροσώπους του Π Υ Σ Δ Ε, Α Π Υ Σ Δ Ε , Κ Υ Σ Δ Ε, θα θέλαμε να μοιρασθούμε κάποιες σκέψεις μας, ιδιαίτερα με τους άρτι διορισθέντες πολύτεκνους συναδέλφους. Επειδή οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, μας οδηγούν μερικές φορές σε μια «λάθε βιώσας πολιτεία» θα θέλαμε κατ’ αρχήν να σας θυμίσουμε σκέψεις του εκλεκτού μας δάσκαλου- παιδαγωγού: Σαράντου Καργάκου από άρθρο του που πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Ο Κόσμος των Πολυτέκνων" (Τευχ.3, Ιούνιος 2000)
«…Δεν επιτρέπεται ο σύγχρονος άνθρωπος να ενδιαφέρεται μόνο για την ατομική του ευζωία, να βλέπει μόνο τον εαυτό του. Όταν δεν απαιτείς από τον εαυτό σου το παιδί σου να γίνει καλό, δεν απαιτείς και από την πολιτεία το σχολείο να είναι καλό. Από εδώ ξεκινά και η κακοδαιμονία της παιδείας μας. Δημιουργήσαμε, γονείς, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί, ένα εύκολο σχολείο, σχολείο του χαβαλέ, όπως λένε στην "αργκό" τους οι ίδιοι οι μαθητές. Δεν απαιτήσαμε από την πολιτεία να προσφέρει στα παιδιά μας ένα σχολείο απαιτητικό, που να απαιτεί από τα παιδιά μας να μας δείχνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους.…»
Όλοι μας, είμαστε μάρτυρες περιστατικών όπου: ο Κουμπάρος, ο φίλος του Δημάρχου, ο μπάρμπας ή ο γαμπρός από την Κορώνη μοιράζονται αργομισθίες – διπλοθεσίες και με προκλητικό τρόπο…..λύνουν και δέρνουν και λογαριασμό δεν δίνουν.
Έχουμε να επιλέξουμε: ή μένουμε κλεισμένοι στο καβούκι μας, συγνώμη σπίτι μας ήθελα να πω, ή συμμετέχουμε ενεργά στις εκλογικές διαδικασίες μακριά από την ξύλινη γλώσσα των στρατευμένων συνδικαλιστών και τις ίντριγκες της εικονικής πραγματικότητας διακηρύσσοντας ότι η ανθρώπινη συλλογικότητα δεν είναι απλώς ένα αριθμητικό άθροισμα λογικών ατόμων. Είναι ένα γίγνεσθαι σχέσεων απροκαθόριστης δυναμικής, δυναμικής που εκτείνεται από την άκρα ιδιοτέλεια ως τον κτηνώδη εγωκεντρισμό. Από την θυσιαστική αγάπη ως τον σαδισμό, τη βία, τον αμοραλισμό και την τυφλή δίψα για εξουσία. (Χ. Γιανναράς ).
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΝΤΟΜΠΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
Από την μεταπολίτευση και μετά όλοι είμαστε μάρτυρες της τακτικής του ΥΠΕΠΘ να θέτει και να λύνει θέματα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Φέτος δεχθήκαμε μια διμέτωπη επίθεση εμείς οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, από τη μια προσπάθεια μείωσης των διορισμών….. και από την άλλη μες στο κατακαλόκαιρο η αναφορά της ΟΛΜΕ στο ΥΠΕΠΘ (με θέμα: τοποθετήσεις πολυτέκνων…). Συνάδελφοι εδώ και δύο χρόνια μας πιέζουν για δημιουργία Κίνησης Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών… ήμασταν αντίθετοι, τέτοιες όμως προκλητικές ενέργειες συνδικαλιστών (που ενεργούν για εμάς χωρίς εμάς) μας οδηγούν…γρήγορα σε δημιουργία τέτοιας Κίνησης.
ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΟΤΙ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΙΟΥ.
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ-ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ.
Καλούμε τέλος, όλους τους συναδέλφους πολυτέκνους αλλά και φίλους των πολυτέκνων με τις οικογένειες των να συμμετάσχουν στην ετήσια γιορτή μας που θα γίνει την Κυριακή το πρωί 5η Νοεμβρίου στον Άγιο Τρύφωνα Παλλήνης -Αττικής με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικολάου. Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας θα γίνει συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που μας απασχολούν.
Για την Επιτροπή:
Γιώτης Γιάννης
Προβατάς Άγγελος
Χρυσόγελος Μανώλης

8 Οκτ 2006

Τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενάΘΕΜΑ : Τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά

Με αφορμή ερωτήματα για την τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: 1. Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ. 465/17.4.2003 τ. Β΄) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: « Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. …Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται κατά σειρά: α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια.
Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία που προέρχονται από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα. 2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ. 267/20.11.2003τ. Α΄) ορίζεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται καις τις περιπτώσεις μεταθέσεων-αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών». 3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4α του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ. 75/7.4.2006 τ. Α΄) ορίζεται ότι: «Από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών …ποσοστό 20% κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. …Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. … Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαμβάνονται δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους…». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται σε συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων. Ειδικότερα: μετά την κατηγορία των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία προτιμώνται οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας (άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003) και οι έχοντες την ιδιότητα του τριτέκνου γονέα είτε προσλαμβάνονται από τον πίνακα με μόρια (πίνακα Β΄) είτε από τον πίνακα με μηδενική προ»υπηρεσία τοποθετούνται με την ιδιότητα του γονέα με τρία παιδιά) εφόσον προσλαμβάνονται σε συγκεκριμένο ποσοστό 20% επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων είτε από τον πίνακα Β΄ είτε και από τον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία για τη συμπλήρωση του ποσοστού αυτού (άρθρο 2 παρ. 4α του Ν. 3454/2006). Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

5 Οκτ 2006

Εναρξη καταβολής εφάπαξ παροχής 2000 ΕΥΡΩ για το τρίτο παιδί και για κάθε παιδί μετά το τρίτο

« ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ 2.000 € ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ »
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για την ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, ο Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι αρχίζει η καταβολή της εφάπαξ παροχής των 2.000 € στις οικογένειες που αποκτούν τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά.
Ειδικότερα, δικαιούχοι της εν λόγω παροχής είναι οι μητέρες που αποκτούν τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, (ΦΕΚ 645τ. Β/23-5-2006) καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια.
Η πρώτη φάση καταβολής της εφάπαξ παροχής των 2.000 €, συνολικού ύψους 9.174.000,00 €, θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΛ.ΤΑ. από 6 έως 15 Οκτωβρίου 2006 και αφορά τις 5.000 περίπου οικογένειες που υπέβαλλαν αίτηση στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. από 1-6-2006 έως 10-08-2006.
Η καταβολή της εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ, θα χορηγείται μαζί με το επίδομα 3ου παιδιού ή πολυτεκνικού επιδόματος στις μητέρες δικαιούχους. Ο Ο.Γ.Α. υπενθυμίζει ότι το Δίκτυο των Ανταποκριτών του βρίσκεται συνεχώς στην διάθεση των δικαιούχων για την υποβολή αιτήσεων της εφάπαξ παροχής και την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

30 Σεπ 2006

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά στην proslipsis.gr

http://www.proslipsis.gr/cmCat_tree.php?cm_catid=56

Προς δόλιους και μη ...

Αναδημοσίευση άρθρου
"prozin"
Δημοσιεύτηκε 27-09-2006 στις 18:48
Επάγγελμα: Καθηγητής Περιοχή: Χίου

Όσοι καλοπροαίρετοι ... Παρακολουθώ από την ασφάλεια και τον μακάριο ύπνο της ανέλπιδης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τον αγώνα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και πραγματικά τους συγχαίρω που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι και να απαιτήσουν τα αυτονόητα παρά τις απώλειες στο εισόδημά τους. Προσδοκώ επίσης -από το ίδιο πόστο- τα τυχόν οφέλη του αγώνα αυτού που όπως είναι φυσικό θα αφορούν και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Εφόσον οι ηγέτες του συνδικαλιστικού μας οργάνου δεν αποφασίζουν να μπουν στη μάχη -όπως αυτονόητα έπρεπε να πράξουν- παρακολουθώ απ' έξω και τουλάχιστον σιωπώ από σεβασμό σε αυτούς που πληρώνουν και ενίοτε χτυπιούνται. Δεν μπορώ όμως να εξακολουθήσω την ίδια τακτική διότι παρακολουθώντας το forum και τις απόψεις παρατηρώ κάτι κυρίους να επικρίνουν, να λοιδωρούν, να αστεϊζουν και γενικώς να υποννοούν πράγματα τα οποία χρήζουν ανασκευής. Ακόμη παρατηρώ κάποιους συνδικαλιστές -όχι όλους- που επιχειρούν να καρπωθούν οφέλη και να πατρονάρουν καταστάσεις ή και προβοκάτορες οι οποίοι υπηρετώντας ποιος ξέρει ποια συμφέροντα που επιχειρούν να διχάσουν και να φθείρουν. Οι παρακάτω σκέψεις επιχειρούν να απαντήσουν συνολικά σε διάφορες απόψεις που ακούστηκαν στο forum. 1. Κάθε κοινωνική ομάδα μπορεί να ασκήσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας πολλώ δε μάλλον όταν δεν έχει κάνει κατάχρηση του δικαιώματος αυτού. 2. Το δίκαιο των αιτημάτων μπορεί μεν να κριθεί από το σύνολο της κοινωνίας, ουδείς όμως αρμοδιότερος από εκείνον που απεργεί και γνωρίζει τις ανάγκες του καλύτερα από κάθε άλλον. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω όταν η απεργία συνοδεύεται από δυσβάστακτο κόστος, το οποίο σπανίως αναλαμβάνεται χωρίς σοβαρούς λόγους. 3. Το αίτημα των 1400 Ευρώ είναι λογικότατο και κατά την άποψή μου πολύ μετριοπαθές. Το ποσό αυτό συνδυασμένο με έναν παρόμοιο μισθό του άλλου συζύγου μόλις και επαρκεί για να επιβιώσει αξιοπρεπώς μια οικογένεια στις συνθήκες της σημερινής Ελλάδας. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΕ το έθεσε ως όριο φτώχειας. Το ότι άλλοι κλάδοι εργαζόμενων αμοίβονται χειρότερα δεν έχει καμία σχέση με το δίκαιο του αιτήματος. 4. Η τάση ορισμένων εργαζόμενων σε ελεύθερα επαγγέλματα να επικρίνουν μπορεί να πηγάζει από τρεις αιτίες: εμπάθεια, ανικανότητα ή παιδαριώδη σκέψη. Από πότε οι συνθήκες σκλαβοπάζαρου που επικρατούν σε κλάδους του ιδιωτικού τομέα και ο ραγιαδισμός που επικρατεί σε ορισμένους εργαζόμενους προκειμένου να μην απολυθούν πρέπει να γίνει καθεστώς και να δημιουργεί ενοχές σε άλλους κλάδους ώστε να μη διεκδικούν. Αντι να προσπαθούν να παχύνουν την κατσίκα τους σαν του γείτονα καταριούνται και εύχονται να ψοφήσει. Αυτό είναι εμπάθεια. Αντί να κάθονται να κλαίγονται που δεν έχουν διακοπές, αργίες, προνόμια, κλπ, κλπ, ας δώσουν εξετάσεις στο ΑΣΕΠ να τα αποκτήσουν και αυτοί. Και μην ακούσω για άλλες επιλογές αντί του δημοσίου διότι το μισό οκτάωρο σπαταλιέται σε site όπως η proslipsis, ο diorismos, κλπ και η προσδοκία των διαγωνισμών του δημοσίου. Αυτή είναι η ανικανότητα. Τέλος, οι υπόλοιποι που η διάνοιά τους δε χωρά ότι ένας κλάδος διεκδικεί κάτι καλύτερο και δεν πτοείται από τη μιζέρια γύρω του ανήκουν στην κατηγορία της παιδαριώδους σκέψης. 5. Έχω εργαστεί πλέον των δέκα ετών σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς τομείς του ιδιωτικού τομέα όπου έπαιρνα πολλαπλάσια χρήματα. Ξέρω πολύ καλά τις απαιτήσεις εκτός του δημοσίου και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν και εντός αυτού. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι εκείνος που ορίζει αν κάποιος δουλεύει ή όχι. Διαγωνίστηκα στο ΑΣΕΠ, διορίστηκα 1ος, χωρίς μέσα, διαβολές ή ότι άλλο ισχυρίζεται κανείς για το διαγωνισμό. Όποιος μπορεί διαγωνίζεται -εφόσον το επιθυμεί- και επιτυγχάνει. Όποιος δεν το επιθυμεί ή δεν μπορεί, να ασχολείται με τα του οίκου του. 6. Επειδή κάποιοι ισχυρίζονται ότι με το διορισμό γνωρίζαμε τις συνθήκες θα απαντήσω ότι όταν ορκίστηκα δεν θυμάμαι να μου τόνισαν ότι ο μισθός θα παραμείνει σταθερός μέχρι το θάνατό μου και ότι απαγορεύεται να απεργώ ή να αγωνίζομαι μην τυχόν και θιχτεί κανένας δουλευταράς. 7. Όταν απαξιώνετε τους δασκάλους σαν επιστήμονες να θυμάστε τους λόγους που αγωνίζεστε να μπουν τα παιδιά σας στα Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στα παιδαγωγικά και τις Στρατιωτικές σχολές. Ξεχνώ βέβαια ότι όλοι ανήκετε στο τεράστιο ποσοστό που επιθυμεί τα παιδιά του εκτός Πανεπιστημίου, χειρώνακτες και χαμηλά αμοιβόμενους. 8. Όσοι "συνάδελφοι" προβοκάρουν ή διχάζουν τον κλάδο και υπονομεύουν για μικροκομματικά ή άλλα οφέλη είναι για λύπηση. Ο Ιούδας τουλάχιστον είχε και απτό όφελος. Οι φρούδες ελπίδες διορισμού του υπουργείου -και αν ακόμη πραγματοποιηθούν- θα οδηγήσουν στα πενιχρά 950 Ευρώ, τα οποία δεν είναι τόσο ελκυστικά από κοντά. Για τα κομματόσκυλα και τους εργατοπατέρες που "ελπίζουν" εύχομαι ότι χειρότερο. 9. Τυχόν επιτυχία των δασκάλων στα αιτήματά τους μπορεί να σημάνει την αλλαγή μιας νοοτροπίας μιζέριας που στοιχειώνει τον τόπο και να δώσει ελπίδες και σε άλλους κλάδους. Αν κάποιος δεν ανήκει στους παραπάνω, ας σκεφτεί περισσότερο πριν εναντιωθεί σε μια δίκαια απεργία έστω και αν φαίνεται υπερβολικό το αίτημα. Αύριο μπορεί να απεργεί ο ίδιος και να ψάχνει κάπου συμπαράσταση. 10. Για οτιδήποτε άλλο σ'αυτή τη χώρα υπάρχουν οι πόροι εκτός από τα αιτήματα των μισθωτών. Οι μίζες, τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι χαριστικές ρυθμίσεις, η φοροδιαφυγή των μεγάλων, οι παράτες και οι προεκλογικοί αγώνες, οι Ολυμπιάδες, τα προγράμματα μαιμού, κλπ, κλπ, κλπ, είναι όλα ανεκτά από την οικονομία, εκτός από τα 176 (και όχι τα 103 ή 105) Ευρώ που μας χρωστά το κράτος μας και που μας αναγκάζει να καταφύγουμε στα δικαστήρια για να τα πάρουμε και να χρυσώσουμε κάποιους δικηγόρους. ΠΟΙΟΣ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΤΟΥ ΦΑΝΕ ΔΟΥΛΕΜΕΝΑ ΛΕΦΤΑ. Εσείς κύριοι δουλευταράδες που κατακρίνετε αν σας τρώγανε 10000 Ευρώ δε θα φωνάζατε, δε θα σφραγίζατε επιταγές, κλπ. Εμείς όμως απλώς το υπομένουμε, διότι το κράτος δεν φοβάται Τειρεσία. 11. Όσοι μη καλοπροαίρετοι παρακαλώ να ασχολούνται με όσα τους αφορούν και να μας αφήσουν ήσυχους να αγωνιζόμαστε ή να μην αγωνιζόμαστε για τον κλάδο και το επάγγελμα που επιλέξαμε και αγαπούμε. Ζητώ συγγνώμη από τους δασκάλους για τη στάση μας

Επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης για να εμπλουτίσουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στη διαχείριση προβλημάτων της σχολικής τάξης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη βιωματική μάθηση, στην πρακτική αξιοποίηση των μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων και στη μελέτη περιπτώσεων.

http://www.pi-schools.gr/sxoltaxi/epimorfoumenoi67.pdf

28 Σεπ 2006

Έχουμε πραγματικά εξαντλήσει τα όρια αντοχής του προϋπολογισμού και της οικονομίας

...Έχουμε εξαντλήσει και τα περιθώρια αναδιαρθρώσεων των δαπανών, διότι μη ξεχνάτε ότι η χώρα έχει σε όλους τους τομείς ανειλημμένες υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν είτε με πληρωμή μισθών, είτε με πληρωμή και τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει απ’ το παρελθόν. Τα περιθώρια που υπήρχαν τα έχουμε εξαντλήσει.
Πηγή:
http://www.edra.gr/modules1.php?name=News&file=article&sid=28273

24 Σεπ 2006

Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κι επιδόματα

Αναδημοσίευση άρθρου
Πηγή:
http://giaskepsou.blogspot.com/2006/09/blog-post.html

Διάβασα σχετικά άρθρα σήμερα, τα οποία δεν τα βρήκα και τόσο ακριβή:Με μια απροσδόκητη απόφαση (αφού ανατρέπει την ομόφωνη θέση των κατώτερων διοικητικών δικαστηρίων, έτσι όπως εκφράστηκε σε εκατοντάδες, πιθανόν και χιλιάδες, αποφάσεις τους) το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή αίτηση αναίρεσης του ΟΓΑ εναντίον απόφασης Διοικητικού Εφετείου, με την οποία κρίνονταν αντισυνταγματικά τα εισοδηματικά κριτήρια κατά τη λήψη του επιδόματος τρίτου τέκνου.Τι είχε γίνει και τι σημαίνουν όλα αυτά:Το 1990 η τότε κυβέρνηση (Μητσοτάκη) θέσπισε, στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής, τα ακόλουθα:
πολυτεκνικό επίδομα (για τις μητέρες που έχουν πάνω από τέσσερα παιδιά, όλα κάτω των 25 ετών - κατόπιν το όριο έγινε 23 έτη)
ισόβια τιμητική σύνταξη (για τις μητέρες που έχουν πάνω από τέσσερα παιδιά, μεγαλύτερα όμως των 25 ετών - μετέπειτα 23 ετών) και
επίδομα τρίτου τέκνου (για τις μητέρες τρίτου τέκνου, μέχρι να συμπληρώσει αυτό τα 3 του χρόνια - και με νεότερη τροποποίηση ως τα 6 χρόνια του).Το 1997 η τότε κυβέρνηση (Σημίτη) αύξησε μεν τα ποσά και παρέτεινε τη χορήγηση του επιδόματος τρίτου τέκνου μέχρι τα έξι χρόνια του, αλλά εξάρτησε την καταβολή τους από εισοδηματικά όρια (ετήσιο εισόδημα 8.000.000, 3.000.000 και 7.000.000 δραχμών για κάθε παροχή αντιστοίχως), σε περίπτωση υπέρβασης των οποίων έπαυε προσωρινά η καταβολή.Το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας αρχικά σε υπόθεση διακοπής χορήγησης πολυτεκνικού επιδόματος, έκρινε αντισυνταγματική την ως άνω ρύθμιση, με το σκεπτικό ότι το Σύνταγμα* προστατεύει τις πολύτεκνες οικογένειες και κάθε κοινωνική παροχή προς αυτές είναι στην ουσία "μη αναστρέψιμη" και μη δυνάμενη να εξαρτηθεί από άσχετους (πχ οικονομικούς) παράγοντες.Στη συνέχεια, χιλιάδες πρώην δικαιούχοι πολυτεκνικών επιδομάτων, ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας ΚΑΙ επιδομάτων τρίτου τέκνου, προσέφυγαν στα κατώτερα διοικητικά δικαστήρια με αγωγές τους και διεκδικούσαν την αναδρομική επιδίκαση όσων στερήθηκαν επειδή τα εισοδήματά τους υπερέβησαν τα τεθέντα όρια. Τα δικαστήρια αυτά (Πρωτοδικεία και Εφετεία) έκανα σωρηδόν δεκτές τις αγωγές αυτές (με ελαχιστότατες εξαιρέσεις), βασισμένοι στο παραπάνω σκεπτικό του ΣτΕ (αξιοποιώντας το ΚΑΙ για το επίδομα τρίτου τέκνου).Ο ΟΓΑ επέμεινε όμως να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα. Μετά τις εφέσεις (απορριπτικές σε βάρος του) ακολούθησαν αιτήσεις αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε μια τέτοια αίτηση αναίρεσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας (σε Τμήμα και όχι Ολομέλεια) είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ συγκεκριμένα με το επίδομα τρίτου τέκνου. Τι είπε; Ότι εντάξει, οι πολύτεκνες οικογένειες προστατεύονται από το Σύνταγμα, όχι όμως οι οικογένειες με τρία τέκνα! Συνεπώς, η εξάρτηση τής καταβολής του επιδόματος αυτού από εισοδηματικά κριτήρια δεν προσκρούει πουθενά!Πράγματι, το Σύνταγμα μιλά για "πολύτεκνες οικογένειες", τέτοιες δε μέχρι και σήμερα (και σίγουρα κατά το χρόνο θέσπισης της συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης) θεωρούνταν οι οικογένειες με ΤΕΣΣΕΡΑ τέκνα. Συνεπώς, η ερμηνεία είναι κατ' αρχήν ακριβής. Ωστόσο, θα μπορούσε να σταθεί και η αντίθετη θέση, αναλογικά, στη βάση ότι το Σύνταγμα στην ουσία επιτάσσει την άσκηση δημογραφικής πολιτικής (προστέθηκε ρητή σχετική διάταξη το 2001), χωρίς προσήλωση στον αριθμό των τέκνων (τον οποίο εξειδικεύει ο νομοθέτης).Τα παραπάνω είναι το νομικό κομμάτι. Δημοσιογραφικές και πολιτικές πηγές αξιοποιούν τη δικαστική αυτή εξέλιξη και ως πολιτικό επιχείρημα, επικρίνοντας τον (κυβερνητικά καθοδηγούμενο) ΟΓΑ για την εμμονή του να εξαντλήσει τα ένδικα μέσα - σε μια υπόθεση που χρωματίζεται από τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις παραδοσιακά πολύτεκνες.Ας σημειώσουμε ότι τα παραπάνω αφορούν στη διεκδίκηση αναδρομικών από το 1997 ως και το 2001. Από το 2002 τα εισοδηματικά όρια (μπροστά στην πίεση των αντίθετων δικαστικών αποφάσεων) καταργήθηκαν.* άρθρο 21 παρ. 2 Σ: "Πολύτεκνες οικογένειες [...] έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος".

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

http://www.ypepth.gr/el_ec_category132.htm

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

http://dide-v.thess.sch.gr/nomothesia/entypa/aposp_ent_pysde.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

http://dide-v.thess.sch.gr/nomothesia/entypa/yd1599.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

http://dide-v.thess.sch.gr/nomothesia/entypa/AitisiYpDilosi.pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

http://dide-v.thess.sch.gr/nomothesia/egkiklioi/oksdy.pdf

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

http://dide-v.thess.sch.gr/nomothesia/egkiklioi/farmakeio%20.doc

Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου

Σε συνέχεια της αρ. 43237/Δ2/3-5-2006 εγκυκλίου και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

http://dide-v.thess.sch.gr/nomothesia/egkiklioi/adeia_anatrofis.doc

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

http://dide-v.thess.sch.gr/nomothesia/ypourg_apof/metatheseis.zip

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

http://www.ggka.gr/in_main_newnomoi.htm#Νόμος%201976/91

Πιστοποίηση Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών

http://www.alfavita.gr/egiklioi/egiklioi7.php

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

http://www.alfavita.gr/egiklioi/egiklioi15.php

Λάρισα- Εκδικάστηκε υπόθεση για τη διεκδίκηση επιδόματος για τρίτο παιδί από τον ΟΓΑ

22 Σεπτεμβρίου Μία από τις πρώτες δίκες σχετικά με την διεκδίκηση επιδόματος για τρίτο παιδί από τον ΟΓΑ- σύμφωνα με δέσμευση εκ μέρους της Πολιτείας για χορήγησή του σε όλους τους δικαιούχους- εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας.

http://www.forthnet.gr/templates/locate.aspx?p=173417

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

http://www.pi-schools.gr/epimorfosi/programmata.php

Εγκύκλιος εκπαιδευτικών αδειών 2006-2007

http://www.ypepth.gr/docs/egk_adeiwn_ekpaid_06-07_060517.doc

Βάσεις Μεταθέσεων Β/θμιας 2006

http://www.ypepth.gr/docs/baseis_metathesevn2006.xls

Υπολογισμός μορίων

http://www.dide.ach.sch.gr/moria/

Δωρεάν Internet σε Εκπαιδευτικούς

http://dide.fth.sch.gr/docs/690freeInternet.htm

O νόμος 3454/07.04.06 (ΦΕΚ Α75 7.4.2006) που καθορίζει τις προσλήψεις για τρίτεκνους

http://dide.fth.sch.gr/docs/448n3454_06.zip

NOMOΣ 3467/2006: Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

http://dide.fth.sch.gr/lows/n3467_06.pdf

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

http://www.ypepth.gr/docs/aytepaggelti_anaz_ypepth.zip

Oι νέοι βασικοί μισθοί στον δημόσιο τομέα χωρίς τις ωριμάνσεις

http://dide.fth.sch.gr/docs/334mistoi_06.pdf

Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

http://dide.fth.sch.gr/docs/541apozimioseis_epitr_exet.zip
Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις και σε αργίες
http://www.de.sch.gr/~anpapad/nomoi/NOMOI/APOZIMIOSEIS%20EKSETASEON/DIAKOPES%20ARGIES.pdf

Υπολογισμός αμοιβής μη χρήσης θερινής άδειας

http://dide.fth.sch.gr/docs/noadeia.xls

Υπολογισμός αποδοχών 2006

http://dide.fth.sch.gr/docs/apodoxes_06.xls

Οι μισθοί των καθηγητών λυκείου στην Ε.Ε

http://dide.fth.sch.gr/docs/709eurostat.xls

1 Σεπ 2006

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ

http://www.edra.gr/xls/2006-09-01_Polyteknoi.xls

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ

http://www.ypepth.gr/docs/apof_diorism_polit_bthmia_060904.xls

Διορισμός πολυτέκνων ως εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2005

http://www.ypepth.gr/docs/apofasi_politeknoi_2005_06.zip

29 Αυγ 2006

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα, 29/8/2006 επισκεπτόμενοι το ΥΠΕΠΘ, μετά από συνεργασία που είχαμε με την ΑΣΠΕ, σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Από το Γραφείο της Υπουργού ενημερωθήκαμε ότι θα διοριστούν όλοι. (Κατάθεση Υπομνήματος με Αρ.Πρωτ. 5217/29/08/06)
2. Από το Γραφείο του Διευθυντή τμήματος διορισμών Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ενημερωθήκαμε ότι ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις των πολυτέκνων της Α/ΒΑΘΜΙΑΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 ΚΑΙ ΠΕ11 ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑ), και το ίδιο θα συμβεί και στην Β/ΘΜΙΑ.
3. Από το Διευθυντή του τμήματος διορισμών Β/ΒΑΘΜΙΑΣ κο Αντωνιάδη Γεώργιο ενημερωθήκαμε ότι «..θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις, εκτός αν αλλάξει κάτι σε ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε. »

Η ανακοίνωση των ονομάτων αναμένεται, Πέμπτη ή Παρασκευή.Ευχές στις οικογένειές σας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΠΘ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα 29/8/2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Π. ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
κο ΚΑΛΟ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
κο ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟ ΑΘ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

KOIN:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
κο ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ κου ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ κου ΓΟΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ κου ΔΑΝΙΚΑ Α.


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση πολυτέκνων για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2006-2007

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Ενόψει της ανακοίνωσης από το ΥΠΕΠΘ των ονομάτων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών που διορίζονται για το σχ. Έτος 2006-2007, θα θέλαμε κατ΄ αρχήν να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σ΄ εσάς και σε όλους όσους συνέβαλαν στη ψήφιση, από την κυβέρνηση, του νομοσχεδίου για το μόνιμο διορισμό των πολυτέκνων (αγωνιστών της ζωής) εκπαιδευτικών και να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας σε θέματα που προέκυψαν προ ημερών σχετικά με τους επικείμενους διορισμούς.


Ο Νόμος 3255/2004.

Στην αιτιολογική έκθεση της Επιστημονικής επιτροπής (το σκεπτικό του Νομοθέτη) των διατάξεων του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» που καταθέσατε προς ψήφιση στη βουλή (ΝΟΜΟΣ 3255/2004), για το άρθρο 6 παράγραφοι 2-6 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι :
« αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των επιταγών του Συντάγματος με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα το πρόβλημα των πολύτεκνων εκπαιδευτικών που έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, οι οποίοι πλέον διορίζονται ..»
Επίσης από τα πρακτικά της βουλής, κατά τη συζήτηση για το σχέδιο νόμου, προκύπτει ότι το Υπουργείο υπεράσπισε με σθένος τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6, παρά τις πιέσεις που δεχτήκατε από Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όπως φαίνεται και από τα λόγια του Υφυπουργού κου Γεώργιου Καλού :
« Για να ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, πρώτον αυτό, δεν βάζουμε την κοινωνική πολιτική και τις ρυθμίσεις αυτές να γίνουν πράξη εις βάρος της εκπαιδευτικής μας πολιτικής, αλλά με προσοχή ερχόμαστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε πολύτεκνο, που αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του για να γίνει σπουδάζοντας δάσκαλος ή καθηγητής, να μπορέσει να προσεγγίσει την εκπαίδευση, να διοριστεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να έχει μια εργασιακή τύχη, που αλλιώτικα δεν μπορεί να την έχει.»
Κυρία Υπουργέ, είναι γνωστή σε όλους μας, η ευαισθησία που σας διακρίνει απέναντι στο υπ’ αριθμόν ένα εθνικό μας πρόβλημα, το δημογραφικό, και την τάξη των πολυτέκνων. Γεγονός που φαίνεται από τις πράξεις σας (ενδεικτικά αναφέρουμε ):
α. Νόμος 3255/2004
β. «....εγώ προσωπικά, ως υπουργός Υγείας το 1990, εφήρμοσα όλο το πολυτεκνικό πρόγραμμα, με στόχο την ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος και έχω και προσωπικούς λόγους να θέλω απολύτως αυτό το πρόγραμμα να διατηρηθεί.».

Είναι αλήθεια ότι από την πρώτη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο νόμος περί άμεσου διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών νιώσαμε την στοργή της Πολιτείας προς μια κοινωνική ομάδα που προσπαθεί, χωρίς να κοιτά την καλοπέρασή της, να επιβιώσει έντιμα στις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες (επειδή αγαπά τον άνθρωπο) της ζωής. Άνθρωποι με ευαισθησίες και οράματα για την ζωή, που δεν επιθυμούμε να ζούμε εις βάρος κανενός συναδέλφου μας γιατί πάνω από όλα βάζουμε το Θεό, την Πατρίδα μας, την Οικογένειά μας και το κοινό συμφέρον.
Προστατεύστε μας, στη ρύθμιση αυτή τη θετική, με βάση και την Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής.


Η Εγκύκλιος Φ.361.1/584/70873/Δ1 για τους πολύτεκνους.

Στις 25/4/2006 ο Υφυπουργός Παιδείας κος Γεώργιος Καλός, σε συνέντευξη του, στη δημοσιογράφο Λία Νικητάκη ( Απογευματινή) αναφέρει ότι στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν, θα συμπεριληφθούν και όσοι πολύτεκνοι -με 4 παιδιά- υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Όταν δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος στις 13/07/2006 η επικεφαλίδα ήταν ως εξής: «Πρόσκληση πολυτέκνων για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2006-2007»
Ποια εντύπωση θα σας δημιουργούσε η φράση αυτή όταν για τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν έμεινε κανείς αδιόριστος;

Συνάμα, «...κ α λ ε ί τους πολύτεκνους υποψηφίους εκπαιδευτικούς... προκειμένου να προγραμματισθεί ο διορισμός τους από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007.»
«Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζομένων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων.»
«....για την κατάρτιση του ειδικού πίνακα πολυτέκνων και την έγκριση του διορισμού των υποψηφίων.»
Πως θα αντιλαμβανόσασταν τις πιο πάνω διατάξεις, όταν δεν αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα ή όταν δεν γίνεται μνημόνευση της σχετικής, με τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 84772/Δ2 ώστε να ληφθεί υπόψη των ενδιαφερομένων;
Είναι άραγε ερμηνεία του σκεπτικού του Νομοθέτη, που αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, το κριτήριο του να προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα τέκνα έστω και από 2, ή 3 γάμους, ή το κριτήριο της ημεροχρονολογίας κτήσης και του βαθμού πτυχίου;

Η ανακοίνωση των διορισμών των πολυτέκνων από άλλους πίνακες (4/8/2006).

Στις 11/8/2006 και αφού είχαν ανακοινωθεί οι διορισμοί εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ, 30ΜΗΝΟ, 40% ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ), επισκεπτόμενοι το τμήμα προσωπικού του ΥΠΕΠΘ για διευκρινήσεις σχετικά με το διορισμό πολύτεκνών και διορισμένων μέσω των πιο πάνω πινάκων , εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή της πρώτης προτίμησης και συμφερόντων των (κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας - ΝΟΜΟΣ 3194/2003 άρθρο 8, παρ. 5 – έχει υποβληθεί στο τμήμα διορισμών σχετική αίτηση με αρ. Πρωτ. 8428/Δ2 την 22/8/2006), λάβαμε την εξής απάντηση από υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ :
«Διορίστηκαν μέσω της αίτησης του πίνακα διορισθέων του ΑΣΕΠ γιατί δεν θα διορισθούν όλοι οι πολύτεκνοι και πιθανόν να μην ήταν στους διορισμούς των πολυτέκνων (Δεν έχουμε εξετάσει τις αιτήσεις των πολυτέκνων).»

Κυρία Υπουργέ, ίσως αντιλαμβάνεστε πως νιώσαμε, όταν πληροφορηθήκαμε περί μη ικανοποίησης όλων των αιτήσεων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, όταν μάλιστα καταθέτοντας τις αιτήσεις μας στις διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μας ευχήθηκαν καλή τοποθέτηση θεωρώντας τον διορισμό μας σίγουρο και άμεσο.
Κυρία Υπουργέ, μετά από αιματηρές προσπάθειες για να επιβιώσουμε και να καθιερωθούμε στο χώρο της ιδιωτικής παιδείας, των φροντιστηρίων, ή απασχολούμενοι σε περιστασιακές εργασίες (πλασιέ, υπηρεσίες ασφαλείας, οικοδομικές εργασίες κ.α), ή συμβάσεων με ΝΠΙΔ, ή συμβάσεων με ΟΤΑ, με αμοιβές που πολλές φορές δεν ξεπερνούν το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, και έχοντας καταγγείλει τις συμβάσεις ή έχοντας παραιτηθεί (βάση της εγκυκλίου), λόγω του επικείμενου διορισμού μας στη δημόσια εκπαίδευση, ερχόμαστε πλέον στο σημείο μηδέν. Είμαστε άνεργοι.
Σας καλούμε να αντιληφθείτε ότι όλοι οι συνάδελφοι επίκειται να βρεθούν υπόλογοι στα παιδιά τους, αδυνατώντας πλέον να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Άλλωστε όπως υποστηρίχτηκε στην Βουλή :

“Η ρύθμιση για τους πολύτεκνους βεβαίως είναι θετική και θα έλεγα να υπάρξει όχι μόνο ρύθμιση σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς πολύτεκνους, αλλά νομίζω ότι για τον κάθε πολύτεκνο Έλληνα θα έπρεπε να υπάρχει μία θέση εργασίας. είναι απαράδεκτο να μιλάμε για πολύτεκνους, για δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και από κοινωνικής πλευράς εάν το προσεγγίσει κάποιος, ένας πολύτεκνος με τέσσερα παιδιά να είναι άνεργος; Πώς θα τα ζήσει; Πρέπει, λοιπόν, να έχει φροντίσει η πολιτεία να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.”


Ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης των διορισμών των πολυτέκνων.

Κυρία Υπουργέ, από τα προαναφερόμενα προκύπτουν εύλογα κάποιες απορίες και ερωτήματα της πολύτεκνης εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως :
1. Είναι άραγε μεγαλύτερο το κόστος στο κρατικό προϋπολογισμό, από το κοινωνικό κόστος που θα προκύψει από την μη ικανοποίηση όλων των αιτήσεων ;
2. Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό (έχετε ήδη ανακοινώσει την πρόσληψη 9500 Αναπληρωτών για την κάλυψη αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό των διευθύνσεων Β/ΘΜΙΑΣ και Α/ΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης) δεν μπορούν να καλύψουν την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών;
3. Οι συνάδελφοι πολύτεκνοι, που έχουν διοριστεί από άλλους πίνακες, υποχρεούνται να βρίσκονται εντός 3 ημερών στις Διευθύνσεις στις οποίες διορίστηκαν (εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο διαμονής τους), με όποιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος για τις οικογένειες τους αυτό συνεπάγεται, αφού δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα ονόματα των πολυτέκνων που διορίζονται αλλά και ούτε έχει απαντήσει το αρμόδιο τμήμα διορισμών σε έγγραφη αίτηση μας από 22/8/2006. Θα αναγκαστούν, δηλαδή, να αποδεχτούν τον διορισμό;
4. Το 2004 και το 2005, ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις (688 και 425 αντίστοιχα), με αρκετά λιγότερους μόνιμους διορισμούς σε σχέση με εφέτος (8770). Είναι τόσες πολλές οι φετινές αιτήσεις των πολυτέκνων ώστε να αδυνατεί το ΥΠΕΠΘ να τις ικανοποιήσει;
5. Αν πράγματι είναι τόσο πολλές, μήπως δικαιώνεστε (σας θυμίζουμε «....εγώ προσωπικά, ως υπουργός Υγείας το 1990, εφήρμοσα όλο το πολυτεκνικό πρόγραμμα, με στόχο την ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος και έχω και προσωπικούς λόγους να θέλω απολύτως αυτό το πρόγραμμα να διατηρηθεί.») με την ψήφιση του Ν.3255/2004 όσο αφορά τη επίλυση εν μέρει του δημογραφικού; (επισημαίνοντας Κυρία Υπουργέ, εκτός αν η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων των πολυτέκνων προέκυψε από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄), λόγω προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης.)
6. Έχει αλλάξει κάτι στο σκεπτικό του Νομοθέτη, από την ψήφιση του Ν.3255/2004 μέχρι σήμερα, ώστε να υποβάλλονται οι πολύτεκνοι υπό διορισμό εκπαιδευτικοί σ΄ αυτή τη δοκιμασία;
7. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν κάνει αιτήσεις για αναπληρωτές (Πίνακες Β και Γ), βασιζόμενοι στην πεποίθηση των υπαλλήλων στις Διευθύνσεις, περί άμεσου διορισμού των πολυτέκνων. Ενώ δε, όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις και δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία, μπαίνοντας στον Πίνακα Γ (χωρίς προϋπηρεσία) δεν έχουν ελπίδα να προσληφθούν ούτε σαν ωρομίσθιοι. Επίσης κατηγορηματική απάντηση να μην κάνουν αίτηση στο πίνακα του 30μηνου, πήραν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, από τμήμα του Υπουργείου, καθώς διαβεβαίωναν ότι θα διοριζόντουσαν ως πολύτεκνοι στο τόπο διαμονής τους. Δηλαδή θα μείνουν άνεργοι για εφέτος, αν δεν διοριστούν σαν πολύτεκνοι;
8. Αν είναι θέμα ποσοστών επί του αριθμού των μόνιμων διορισμών, ο διορισμός των πολυτέκνων εκπαιδευτικών , ποιο ποσοστό θεωρεί το Υπουργείο κοινωνικά δίκαιο που θα ερμηνεύει το πνεύμα του νομοθέτη και την Συνταγματική επιταγή; (την στιγμή που στις προσλήψεις του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα το ποσοστό που αναφέρεται στους πολυτέκνους είναι 20%, μάλιστα εκεί διορίζονται και τα τέκνα πολυτέκνων)
9. Από τα προαναφερόμενα, να περιμένουμε εκ των υστέρων, την κατάρτιση του ειδικού πίνακα πολυτέκνων με την σειρά κατάταξης, και τις θέσεις ανά κλάδο και κατά ειδικότητα; Και αν ναι, με τα κριτήρια της Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 84772/Δ2 ; Συνάγει με το πνεύμα του νομού η πιο πάνω απόφαση;

Παρακαλoύμε αφού εφέτος δεν μπήκαν κάποια κριτήρια στην εν λόγω εγκύκλιο, αντιμετωπίστε μας λογικά προσμετρώντας συνάμα τα πολλαπλά προβλήματα που θα μας δημιουργηθούν.
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, η λύση του Δημογραφικού μπορεί να επέλθει μόνο εάν οι πολύτεκνοι γίνουν το επιθυμητό πρότυπο (κοινωνικά και επαγγελματικά καταξιωμένοι), ώστε να παρακινηθούν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν πολλά παιδιά.

Βέβαιοι, λόγω της ευαισθησίας που σας διακρίνει στα θέματα των πολυτέκνων, ότι θα δείτε θετικά τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας.
O Θεός να σας έχει καλά.

Διατελούμε με εκτίμηση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

24 Αυγ 2006

Περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2006- 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αθήνα, 24-8-2006
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.1/ 84811/Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Θέμα: Περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2006- 2007


Οι μετεγγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3282/2004 (Α΄ 208) όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) και τις αριθμ. Φ.5/122975/Β3/2004 (Β΄1687) και Φ.5/127421/Β3/04 (Β΄ 1702) υπουργικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
(μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες

1) Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 ν. 3282/2004)
Πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) παιδιά ή όσοι εξομοιώνονται με πολυτέκνους βάσει του ν. 1910/44 (Α΄229) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 860/79 (Α΄2)
2) Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 ν. 3282/2004)
3) Τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1897/90 (Α΄ 120) (παρ.1 εδ.β άρθρου 1 ν.3282/2004) και 2083/92 (Α΄ 159).
4) Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (παρ.1 εδ.γ άρθρου 1 ν.3282/2004).
5) Φοιτητές και σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την εγγραφή τους καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το λόγο αυτό (παρ.1 εδ.δ άρθρου 1 ν.3282/2004). Ειδικότερα οι ανήκοντες στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/99 (Α΄ 121), της παραγράφου 13 εδαφ. ι του ίδιου άρθρου και νόμου όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του ν. 3207/ 2003 (Α΄ 302), της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 2640/98 (Α΄ 206) και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2009/92 (Α΄ 18)
6) Φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για έναν από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% επί του αριθμού εισακτέων σε οποιοδήποτε Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψήφιους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μια από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις. Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις παραπάνω σοβαρές ασθένειες και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν από τους λόγους αυτούς (παρ.5 εδ.α άρθρου 1 ν.3282/2004). Ειδικότερα, στους δικαιούχους μετεγγραφής ανεξαρτήτως ποσοστού της περίπτωσης αυτής υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2640/98 (Α΄ 206) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαρειά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος ή μεταμόσχευση οργάνων νεφρού, καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος και παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER..

23 Αυγ 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Συνάδελφοι πολύτεκνοι Εκπαιδευτικοί,

Το 2004 διορίζονται:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 4608 εκπαιδευτικοί.
Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2673 εκπαιδευτικοί.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 688 - 8,63 % επί του συνόλου των διορισθέντων (διορίστηκαν όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση)

Το 2005 διορίζονται:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διορίζονται 5184 εκπαιδευτικοί.
Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1.986 εκπαιδευτικοί.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 425 - 5,59% επί του συνόλου των διορισθέντων (διορίστηκαν όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση)

Το 2006 θα διοριστούν:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα διοριστούν 6270 εκπαιδευτικοί.
Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2500 εκπαιδευτικοί.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 400 - 4,56% επί του συνόλου των διορισθέντων (το 20% των διορισμών στο κλάδο των μουσικών θα είναι πολύτεκνοι) Χωρίς τους μουσικούς 4,10% επί του συνόλου των διορισθέντων.

(Όλα τα δεδομένα και οι προβλέψεις προκύπτουν από ανακοινώσεις και δελτία τύπου του ΥΠΕΠΘ)

Από την ανάγνωση των πιο πάνω στατιστικών δεν προκύπτει αρχικά κάτι το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Εντούτοις επισκεπτόμενοι το ΥΠΕΠΘ (τμήμα προσωπικού) στις 11/8/2006 διαπιστώσαμε ότι ο φετινός αριθμός των αιτήσεων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών ανέρχεται περίπου στις 850. Συμπέρασμα το ΥΠΕΠΘ προτίθεται να ικανοποιήσει λιγότερες από τις μισές αιτήσεις πολυτέκνων Εκπαιδευτικών για διορισμό (ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνει την πρόσληψη 9500 Αναπληρωτών για την κάλυψη αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό των διευθύνσεων Β/ΘΜΙΑΣ και Α/ΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης).
Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή.
1.Στις 25/4/2006 ο Υφυπουργός Παιδείας Γ. Καλός στη Λία Νικητάκη (Απογευματινή) αναφέρει ότι στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν, θα συμπεριληφθούν και όσοι πολύτεκνοι -με 4 παιδιά- υποβάλλουν σχετική αίτηση.2.Στις 13/6/2006 το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των πολύτεκνων εκπαιδευτικών (Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 84772/Δ2) εξειδικεύοντας σχετική διάταξη του ν. 3255/2004. Αυτή η απόφαση δεν είχε ληφθεί τα προηγούμενα έτη (2004,2005) στους διορισμούς των πολυτέκνων ενώ προβλέπονταν η θέσπιση κριτηρίων σειράς διορισμού στο νόμο 3255/2004 (το ΥΠΕΠΘ μάλλον αποφασίζει να βάλει πλαφόν στους διορισμούς των πολύτεκνων – ίσως μια νέα περίπτωση πολιτικής ομηρίας – πλαφόν που θα αντιστοιχεί όμως στο 20%, ή στο 10%, ή στο 8,63% (2004), ή στο 5,59% (2005), επί του συνόλου των διορισθέντων ή μήπως στο 4,10% (2006), όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΠΘ, στο οποίο προσανατολίζεται; Μήπως το 2007 αναλογικά θα μιλάμε για 3% και το 2008 για 2% ενώ στη συνέχεια τι; Μήπως θα καταργηθεί τελείως το μέτρο;)
3. Στις 3/7/2006 η Ο.Λ.Μ.Ε. σε επιστολή της προς την Υπουργό Παιδείας κα Μ. Γιαννάκου, (χωρίς να έλθει σε επαφή με καμία επιτροπή από εμάς ή με την ΑΣΠΕ ή με πολυτ. Συλλόγους και μάλιστα όταν όλοι οι συνάδελφοι ήταν σε διακοπές…), με θέμα «Τοποθετήσεις Πολυτέκνων» αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «είναι εσφαλμένη η αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων με διοικητικές ρυθμίσεις που θίγουν εργασιακά δικαιώματα άλλων συναδέλφων».
4. Στις 24/7/2006 το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει το αριθμό των εκπαιδευτικών που θα διορισθούν κατά το σχ. Έτος 2006-07 ήτοι 8770 εκπαιδευτικοί από τους οποίους 300 πολύτεκνοι στη Δ.Ε., 50 πολύτεκνοι στη Π.Ε. και 50 πολύτεκνοι Μουσικοί.
5. Στις 11/8/2006 και αφού είχαν ανακοινωθεί οι διορισμοί εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ, 30ΜΗΝΟ, 40% ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ), επισκεπτόμενοι το τμήμα προσωπικού του ΥΠΕΠΘ για διευκρινήσεις σχετικά με το διορισμό πολύτεκνης και διορισμένης μέσω ΑΣΕΠ , στη Κρήτη (μόνιμη κατοικία Πειραιάς), λάβαμε την εξής απάντηση από υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ :
«Διορίστηκε μέσω της αίτησης του πίνακα διορισθέων του ΑΣΕΠ γιατί δεν θα διορισθούν όλοι οι πολύτεκνοι και πιθανόν να μην ήταν στους διορισμούς των πολυτέκνων (Δεν έχουμε εξετάσει τις αιτήσεις των πολυτέκνων).»
6. Στις 16/8/2006 ενημερώνεται η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος και ο Πρόεδρος της ΑΣΠΕ κ. Βασίλειος Θεοτοκάτος.

Συνάδελφοι, σας καλούμε να πάρουμε θέση, από κοινού, σε ζητήματα που αφορούν όλους μας :

Μήπως ο σκοπός της ψήφισης της σχετικής διάταξης, το δημογραφικό πρόβλημα, θα είναι και η αιτία που θα τη καταργήσει ; (η αύξηση των αιτήσεων των πολυτέκνων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη δείχνει πως το μέτρο θεσπίστηκε προς την σωστή κατεύθυνση.)
Μήπως έχουμε επαναπαυτεί στη ψήφιση των διατάξεων που αφορούν τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, την στιγμή πού άλλοι φορείς και ομάδες εκπαιδευτικών πιέζουν να περιοριστούν ή να καταργηθούν;
Να προσφύγουμε με νομικά μέσα, έχοντας την συμπαράσταση της ΑΣΠΕ, κατά του πλαφόν 4% στο οποίο προσανατολίζεται το ΥΠΕΠΘ την στιγμή που στις προσλήψεις του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα το ποσοστό που αναφέρεται στους πολυτέκνους είναι 20%(μάλιστα εκεί διορίζονται και τα τέκνα πολυτέκνων).
«47 πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί βρήκαμε δικηγόρο ειδικό σε θέματα εκπαίδευσης και ετοιμάζουμε διάβημα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» όπως αναφέρεται σε επιστολή του κ. Γεωργίου Απόστολου προς την εκπαιδευτική πύλη alfavita. Μας αφορά όλους και είναι σκόπιμο να γίνει γνωστή η πρωτοβουλία και να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι από κοινού πριν βρεθούμε προ εκπλήξεων.

Άγγελος Προβατάς
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Εκπρόσωπος Συντονιστικής Επιτροπής Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών
τηλ. 6945232728

16 Αυγ 2006

Διορισμός Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών

Κύριε Χρυσόγελε,

Ενόψει της ανακοίνωσης από το ΥΠΕΠΘ (18 – 25 Αυγούστου) των ονομάτων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών που διορίζονται για το σχ. Έτος 2006-2007, θα ήθελα να σας καταθέσω κάποιες σκέψεις σχετικά με το θέμα και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σ΄ εσάς και σε όλους όσους συνέβαλαν στη ψήφιση, από την κυβέρνηση, του νομοσχεδίου για το διορισμό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.
Ξεκινώντας, θα αναφέρω ορισμένα στατιστικά δεδομένα.
Το 2004 διορίζονται:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 4608 εκπαιδευτικοί.
Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2673 εκπαιδευτικοί.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 688 (688/7969)*100 = 8,63 % επί του συνόλου των διορισθέντων (διορίστηκαν όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση)

Το 2005 διορίζονται:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διορίζονται 5184 εκπαιδευτικοί.
Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1.986 εκπαιδευτικοί.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 425 (425/7595)*100 = 5,59% επί του συνόλου των διορισθέντων (διορίστηκαν όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση)

Το 2006 θα διοριστούν:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα διοριστούν 6270 εκπαιδευτικοί.
Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2500 εκπαιδευτικοί.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 400 (400/8770)*100 = 4,56% επί του συνόλου των διορισθέντων (το 20% των διορισμών στο κλάδο των μουσικών θα είναι πολύτεκνοι)
Χωρίς τους μουσικούς (350/8520)*100 = 4,10% επί του συνόλου των διορισθέντων.
(Όλα τα δεδομένα και οι προβλέψεις προκύπτουν από ανακοινώσεις και δελτία τύπου του ΥΠΕΠΘ που αναφέρονται μια προς μια στο τέλος του εγγράφου.)

Από την ανάγνωση των πιο πάνω στατιστικών δεν προκύπτει αρχικά κάτι το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Εντούτοις επισκεπτόμενος το ΥΠΕΠΘ (τμήμα προσωπικού) στις 11/8/2006 διαπίστωσα ότι ο φετινός αριθμός των αιτήσεων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών ανέρχεται περίπου στις 850. Απευθυνόμενος την ίδια μέρα και στην ΑΣΠΕ σχετικά με το θέμα, η αρμόδια υπάλληλος δεν απέκλεισε το γεγονός να ισχύει ο πιο αριθμός αιτήσεων αφού έχουν αυξηθεί αρκετά φέτος οι απονομές της πολυτεκνικής ιδιότητας σε εκπαιδευτικούς. Συμπέρασμα το ΥΠΕΠΘ προτίθεται να ικανοποιήσει λιγότερες από τις μισές αιτήσεις πολυτέκνων για διορισμό (την στιγμή που διορίζει χιλιάδες αναπληρωτές επειδή συμπλήρωσαν 30 μήνες προϋπηρεσία).
Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή.
1.Στις 25/4/2006 ο Υφυπουργός Παιδείας Γ. Καλός στη Λία Νικητάκη (Απογευματινή) αναφέρει ότι στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν, θα συμπεριληφθούν και όσοι πολύτεκνοι -με 4 παιδιά- υποβάλλουν σχετική αίτηση.2.Στις 13/6/2006 το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των πολύτεκνων εκπαιδευτικών (Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 84772/Δ2) εξειδικεύοντας σχετική διάταξη του ν. 3255/2004. Αυτή η απόφαση δεν είχε ληφθεί τα προηγούμενα έτη (2004,2005) στους διορισμούς των πολυτέκνων ενώ προβλέπονταν η θέσπιση κριτηρίων σειράς διορισμού στο νόμο 3255/2004 (το ΥΠΕΠΘ μάλλον αποφασίζει να βάλλει πλαφόν στους διορισμούς των πολύτεκνων – ίσως μια νέα περίπτωση πολιτικής ομηρίας – πλαφόν που θα αντιστοιχεί όμως στο 20%, ή στο 10%, ή στο 8,63% (2004), ή στο 5,59% (2005), επί του συνόλου των διορισθέντων ή μήπως στο 4,10% (2006), όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΠΘ, στο οποίο προσανατολίζεται; Μήπως το 2007 αναλογικά θα μιλάμε για 3% και το 2008 για 2% ενώ στη συνέχεια τι; Μήπως θα καταργηθεί τελείως το μέτρο;)
3. Στις 24/7/2006 το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει το αριθμό των εκπαιδευτικών που θα διορισθούν κατά το σχ. Έτος 2006-07 ήτοι 8770 εκπαιδευτικοί από τους οποίους 300 πολύτεκνοι στη Δ.Ε., 50 πολύτεκνοι στη Π.Ε. και 50 πολύτεκνοι Μουσικοί.
4. Στις 11/8/2006 και αφού είχαν ανακοινωθεί οι διορισμοί εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ, 30ΜΗΝΟ, 40% ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ), επισκεπτόμενος το τμήμα προσωπικού του ΥΠΕΠΘ για διευκρινήσεις σχετικά με το διορισμό της συζύγου μου, Ελένης Γκέτσου (κλάδος ΠΕ11) πολύτεκνης και διορισμένης μέσω ΑΣΕΠ , στο Ρέθυμνο (μόνιμη κατοικία Πειραιάς), έλαβα τις εξής απαντήσεις από τον υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ :
α. Διορίστηκε μέσω της αίτησης του πίνακα διορισθέων του ΑΣΕΠ γιατί δεν θα διορισθούν όλοι οι πολύτεκνοι και πιθανόν να μην ήταν στους διορισμούς των πολυτέκνων (Δεν έχουμε εξετάσει τις αιτήσεις των πολυτέκνων).
β. Δεν μας έχουν ενημερώσει οι προϊστάμενοι, για τις περιπτώσεις πολυτέκνων που διορίζονται και από άλλους πίνακες, για το τι πρόκειται να ισχύσει.
γ. Διαγράφεται από οποιοδήποτε άλλο πίνακα διορισθέων και των πολυτέκνων αφού φαίνεται πλέον ότι είναι διορισμένη (ενώ η εγκύκλιος των πολυτέκνων αναφέρει το αντίθετο, ότι δηλαδή διαγράφονται από τους πίνακες ΑΣΕΠ, 30ΜΗΝΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, αν διοριστούν σαν πολύτεκνοι.
δ. Έχουν ανακοινωθεί 7462 διορισμοί εκπαιδευτικών και υπολείπονται 1308 (σύνολο 8770) – 200 μουσικοί, οι πολύτεκνοι και επιλαχόντες ΑΣΕΠ των κλάδων στους οποίους δεν προσήλθαν όλοι οι διορισθέοι του πίνακα του ΑΣΕΠ.
ε. Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών (πολυπληθέστερη κατηγορία αδιόριστων εκπαιδευτικών – ψηφοφόρων) πιέζει για περισσότερους διορισμούς από το πίνακα Αναπληρωτών παρ΄ όλο ότι έχει ικανοποιηθεί ήδη το ποσοστό 40% των διορισμών και σε πολλούς κλάδους έχει ανατραπεί εις βάρος των διορισθέων του ΑΣΕΠ. Για του λόγου το αληθές :
Ειδικός Γραμματέας ΥΠΕΠΘ Κωνσταντίνος Ράμμας
*"Αν απομείνουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυφθούν από ισάριθμους εκπαιδευτικούς που έλαβαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και με τη σειρά κατάταξής τους και, ελλείψει υποψηφίων της περίπτωσης αυτής θα καλυφθούν από υποψηφίους του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού με νέα εγκύκλιο» .

Κύριε Χρυσόγελε, από τα παραπάνω αλλά και αν μπείτε στα forum των εκπαιδευτικών, στις διάφορες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ( http://www.alfavita.gr/http://www.edra.ipet.gr/ ), - επίθεση όλων των κλάδων των εκπαιδευτικών, διορισμένων και αδιόριστων κατά των πολυτέκνων (επισυνάπτω PDF έγγραφο της ΟΛΜΕ στην Υπουργό) –προκύπτει ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια από αδιόριστους και διορισμένους εκπαιδευτικούς να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των πολυτέκνων που θα διορίζονται στην εκπαίδευση ή και να καταργηθεί η διάταξη αν είναι δυνατό.
Κύριε Χρυσόγελε σας ερωτώ :
Μήπως ο σκοπός της ψήφισης της σχετικής διάταξης, το δημογραφικό πρόβλημα, θα είναι και η αιτία που θα τη καταργήσει ; (η αύξηση των αιτήσεων των πολυτέκνων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη δείχνει μάλλον πως το μέτρο θεσπίστηκε προς την σωστή κατεύθυνση και ίσως μια λεπτομερής εξέταση των αρχείων σας σχετικά με το από πού προέρχεται κυρίως αυτή η αύξηση θα μας έδινε μια πιο καθαρή εικόνα.)
Μήπως έχουμε επαναπαυτεί στη ψήφιση της σχετικής διάταξης, την στιγμή πού άλλοι φορείς και ομάδες εκπαιδευτικών πιέζουν να περιοριστεί ή να καταργηθεί η διάταξη;
Μήπως θα ήταν σκόπιμη μια παρέμβαση του Δ.Σ. της ΑΣΠΕ στο ΥΠΕΠΘ και την Υπουργό ενόψει της ανακοίνωσης των διορισμών;
Μπορούμε να προσφύγουμε με νομικά μέσα κατά του πλαφόν 4% στο οποίο προσανατολίζεται το ΥΠΕΠΘ την στιγμή που στις περισσότερες προσλήψεις το ποσοστό που αναφέρεται στους πολυτέκνους είναι 20%;
Μπορούμε να προσφύγουμε στα διοικητικά δικαστήρια σαν ομάδα πολύτεκνων εκπαιδευτικών, όσοι δεν διοριστούμε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους διορισμούς των πολυτέκνων, έχοντας την συμπαράσταση της ΑΣΠΕ;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε απάντηση σας ή για κάθε ενέργεια σας προς τους αρμόδιους φορείς.


Με εκτίμηση
Άγγελος Προβατάς
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Κιν. Τηλ. 6945232728

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ (ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ) (16/08/06)

http://www.xkatsikas.gr/anakoinoseis/anak1771.htm

15 Αυγ 2006

ΕΛΜΕ Ηρακλείου - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ

http://www.edra.gr/modules1.php?name=News&file=article&sid=24852

Πρόταση: Αν δεν έχεις σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους προτίμησε προσωρινή τοποθέτηση σε σχολείο με πολλά μόρια. Τα μόρια αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην οριστική τοποθέτηση σου ή τη μετάθεση σου.
« Ένα σχολείο με 8 μόρια το χρόνο=2 παιδιά »

Τα συμπεράσματα δικά σας.

18 Ιουλ 2006

Αντιστοιχίες μεταξύ τμημάτων ΤΕΙ για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η απόφαση της Υπουργού για τις αντιστοιχίες μεταξύ τμημάτων ΤΕΙ. Η αντιστοιχία των τμημάτων ισχύει μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εισαχθεί ή εισάγονται κατά περίπτωση σε τμήμα ΤΕΙ ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, και μόνο για τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις. Τα τμήματα που θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους και εδρεύουν στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν υπάγονται στις διατάξεις για μετεγγραφή φοιτητών.

17 Ιουλ 2006

Αντιστοιχίες μεταξύ πανεπιστημιακών τμημάτων για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η με αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση της Υπουργού για τις αντιστοιχίες μεταξύ πανεπιστημιακών τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3443/2006, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 874/10-7-2006 τ. Β’.

Η σιωπηρή "μεταφορά" του ελληνικού κρατικού χρέους

Η σιωπηρή "μεταφορά" του ελληνικού κρατικού χρέους

Η κυβέρνηση της τρόικας με την υπογραφή του μνημονίου ανταλλάσει το απεχθές χρέος 35 ετών με υποθηκευμένο χρέος προς την τρόικα, άρα αδιαπραγμάτευτο. Ήδη ετοιμάζεται να πάρει άλλα 110 δις το 2012 και δε θα σταματήσουν μέχρι να ολοκληρώσουν τη καταστροφή υποθηκεύοντας την Ελλάδα στη Τρόικα για 450 Δις. Το πρόγραμμα εκταμίευσης των δόσεων του τροϊκανού δανείου των € 110 δις, είναι με τέτοιο τρόπο διαρθρωμένο, ώστε να χρησιμεύει κυρίως στην αναχρηματοδότηση ομολόγων που λήγουν.Δηλαδή, το δημόσιο παίρνει λεφτά από την τρόικα, (και σε αντιστάθμισμα εφαρμόζει το Μνημόνιο, τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκθεμελίωσης εργασιακών και γενικότερα κοινωνικών δικαιωμάτων προς όφελος του κεφαλαίου, που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα), μόνο και μόνο για να αποπληρώσει τους πιστωτές του, (δηλαδή το εγχώριο και διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο), για το απεχθές χρέος 35 ετών.

«Ανοίξτε τα βιβλία του δημόσιου χρέους»

Οι τρεις όροι για να χαρακτηριστεί απεχθές ένα χρέος είναι: Πρώτον, να έχει συναφθεί χωρίς τη συγκατάθεση του έθνους. Δεύτερον, τα ποσά που εισέρευσαν από το δάνειο να σπαταλήθηκαν με τρόπο που αντιβαίνει στα συμφέροντα του έθνους και, τρίτον, ο πιστωτής να ήταν ενήμερος των παραπάνω.

Άμεσα πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου με προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας. Η συμβουλή μου είναι μία: Ανοίξτε τα βιβλία! Εξετάστε με διαφανείς διαδικασίες και την παρουσία της κοινωνίας όλες τις κρατικές συμβάσεις –από τις πιο μεγάλες, όπως για παράδειγμα των πρόσφατων Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι τις πιο μικρές– και βρείτε ποιο μέρος του χρέους είναι προϊόν διαφθοράς, επομένως παράνομο και απεχθές κατά τη διεθνή νομική ορολογία, και αρνηθείτε το!

Ο Ερίκ Τουσέν δεν μιλάει στη βάση υποθέσεων. Έχοντας ενεργή συμμετοχή στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που συγκρότησε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα πριν από τρία χρόνια, μεταφέρει την πολύτιμη εμπειρία του από τις καθ’ όλα νόμιμες μεθόδους που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Ισημερινού για να απαλλαγεί από ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους. Μέχρι και τη δευτερογενή αγορά χρησιμοποίησε ο Κορέα με τις κατάλληλες κινήσεις για να μειώσει το δημόσιο χρέος. Υπήρχε όμως πολιτική βούληση, όχι άνευ όρων παράδοση στους ξένους πιστωτές και διαπόμπευση της χώρας, όπως στην Ελλάδα!

Στα τέλη του 2006 ο Ραφαέλ Κορέα κέρδισε τις προεδρικές εκλογές με βασική του εξαγγελία να τερματιστεί η απαράδεκτη κατάσταση με το εξωτερικό χρέος που απομυζούσε τους σπουδαιότερους πόρους της οικονομίας. Τον Ιούλιο του 2007 δημιούργησε με προεδρικό διάταγμα μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του δημόσιου χρέους – εγχώριου και διεθνούς. Η έρευνα αφορούσε 30 ολόκληρα χρόνια από το 1976 μέχρι το 2006.

εξετάσαμε τη νομιμότητα κάθε σύμβασης και των επιμέρους όρων της, τη συμβατότητά τους με το σύνταγμα της χώρας, το διεθνές δίκαιο και επίσης με το συμφέρον του έθνους. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε συγκεκριμένες οικονομικές συμβάσεις έργων ασυνήθιστα μεγάλων διαστάσεων για τα μέτρα του Ισημερινού, όπως π.χ. μεγάλα φράγματα. Εξετάσαμε ακόμη και τους όρους των εμπορικών πιστώσεων που χορήγησαν στον Ισημερινό χώρες όπως η Γερμανία, με απώτερο στόχο να αγοραστούν γερμανικά προϊόντα για να ενισχυθούν οι γερμανικές εξαγωγές. Είναι δάνεια που δίνονται με σκοπό να υποστηριχθεί η αγορά προϊόντων αιχμής, όπως π.χ. της Siemens. Καθήκον μας ήταν να ελέγξουμε τις τιμές με τις οποίες αγοράστηκε ο εξοπλισμός της Siemens, κατά πόσο δηλαδή η τιμή ανταποκρινόταν στην ποιότητα. Κι αυτό γιατί σε πλήθος περιπτώσεων που εμπλέκονταν πολυεθνικές εταιρείες βρήκαμε ακραία φαινόμενα διαφθοράς. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε κρατικές αγορές που δεν είχαν καμιά σχέση με τις ανάγκες της χώρας, αλλά αποτελούσαν αφορμές για να δοθούν μίζες.

Φυσικά. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν των αμερικανικών τραπεζών Citibank και JP Morgan. Αυτές οι τράπεζες συστηματικά δωροδοκούσαν κρατικούς υπαλλήλους σε όλη την κλίμακα του δημοσίου –ακόμη και τον υπουργό Οικονομικών– για να πειστούν να υπογράψουν συμβάσεις που εξόφθαλμα έβλαπταν το δημόσιο συμφέρον και με προκλητικό τρόπο ευνοούσαν τα συμφέροντα των τραπεζών.

Μετά τα παραπάνω, ο ίδιος ο πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα, δύο μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας, στις 14 Νοεμβρίου 2008, ανακοίνωσε και επίσημα ότι στη βάση των ευρημάτων μας είναι υποχρεωμένος να προβεί στην παύση πληρωμών του δημόσιου χρέους ύψους 3 δις δολαρίων που αντιπροσώπευε το 70% του χρέους υπό τη μορφή ομολόγων. Αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας πως το χρέος δεν ήταν νόμιμο, αλλά ήταν προϊόν διαφθοράς και δωροδοκιών. Κατά συνέπεια, δεν ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνησή του να σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις. Τους επόμενους πέντε ολόκληρους μήνες η κυβέρνηση τήρησε στάση σιωπής, δεν προέβη σε καμιά δημόσια ανακοίνωση για το θέμα, παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε.

Ήταν μια τακτική. Η κυβέρνηση του Ισημερινού, τον Απρίλιο του 2009, απευθύνθηκε στους πιστωτές με την εξής πρόταση: «Προτιθέμεθα να αγοράσουμε όλα τα ομόλογα με έκπτωση 65%. Πληρώνουμε, δηλαδή, 35 σεντς το δολάριο. Συμφωνείτε ή όχι;». Οι κάτοχοι του 91% των ομολόγων δέχτηκαν αμέσως την ανταλλαγή. Επρόκειτο για μια τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης, καθώς επέβαλε «κούρεμα» της τάξης του 65%.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Επίκαιρα: 9/12/2010

Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολιτικό και δεν θα το λύσει καμία διεθνής επιτροπή ελέγχου

«Όμως ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι οι κύριοι αυτοί που προτείνουν τη «διεθνή επιτροπή» ξέρουν ή μπορούν να βρουν το ύποπτο ή παράνομο χρέος, πόσο από το χρέος μπορεί να πληρώσει ένας λαός; Στο ερώτημα αυτό κανείς δεν απαντά. Για παράδειγμα ας πούμε ότι το ύποπτο ή παράνομο χρέος είναι 50-60%, ποιος μπορεί στα σοβαρά να υποστηρίξει ότι το υπόλοιπο χρέος μπορεί να πληρωθεί από τον λαό και την χώρα; Όταν μια χώρα και ένας λαός έχει κυριολεκτικά λεηλατηθεί επί δεκαετίες και έχει οδηγηθεί στην χρεοκοπία, τι σημαίνει «δίκαιο» και «άδικο» χρέος όταν η χώρα και ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει τίποτε; Εκτός κι όλα αυτά στήνονται για να εξαναγκάσουμε την χώρα και τον λαό της που δεν μπορεί να πληρώσει, να ξεπουληθεί όχι για όλο το χρέος, αλλά μόνο για εκείνο το χρέος που είναι «δίκαιο». Τέτοια περίπτωση είναι και η Ελλάδα. Το δημόσιο χρέος, τουλάχιστον άνω του 90%, είναι συσσωρευμένοι τόκοι πάνω σε κεφαλαιοποιημένους τόκους παλιότερων δανείων. Με άλλα λόγια το χρέος της χώρας έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο πληρώνοντας πανωτόκια πάνω σε πανωτόκια. Ακόμη κι αν κάποιος θεωρήσει ότι τα αρχικά δάνεια – που έτσι ή αλλιώς έχουν ξεπληρωθεί δεκάδες φορές έως σήμερα – ήταν «δίκαια», γιατί μια χώρα και ένας λαός να ξεπουλιέται για να πληρώνει πανωτόκια; Αυτό ακριβώς το ζήτημα, που δεν είναι μόνο πρόβλημα της υπερχρεωμένης Ελλάδας, ήρθε να αντιμετωπίσει η πρόταση του ΟΗΕ (Απρίλιος του 2010) που θεωρεί ως «απεχθές χρέος» όχι μόνο εκείνο που είναι προϊόν ύποπτης συναλλαγής, αλλά κάθε χρέος που για να πληρωθεί οδηγεί στην καταστρατήγηση, παραβίαση, ή και κατάργηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όταν λοιπόν μια χώρα αναγκάζεται να συνθλίψει τη δουλειά και τα εισοδήματα του λαού της, να περικόψει δραστικά δημόσιες και κοινωνικές παροχές και να ξεπουλήσει την περιουσία της και έτσι να θέσει την ασφάλεια, την ευνομία και την ομαλότητά της σε κίνδυνο, προκειμένου να πληρώσει τους δανειστές της, τότε το χρέος της θεωρείται «απεχθές» και οφείλει να αρνηθεί την πληρωμή του. Τάδε έφη ο ειδικός επιτετραμμένος για την μελέτη και αντιμετώπιση του χρέους σε εισήγησή του προς την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2010, η οποία κατά πλειοψηφία έγινε αποδεχτή από αυτό το διεθνές σώμα. Και είναι μάλλον περίεργο που όσοι σκίζονται για τον έλεγχο των δανειακών συμβάσεων στην Ελλάδα, δήθεν για να αποκαλύψουν το μέρος του χρέους που είναι «απεχθές», τους διαφεύγει ως δια μαγείας αυτή η σημαντική συμβολή του ΟΗΕ στην έννοια του «απεχθούς χρέους».

Στη θέση λοιπόν του αιτήματος για διεθνή επιτροπή ελέγχου του δημόσιου χρέους, πρέπει να μπει το βαθιά δημοκρατικό και λαϊκό αίτημα για άνοιγμα όλων των δημόσιων λογαριασμών ώστε να δούμε που και πώς προέκυψαν οι δανειακές ανάγκες του κράτους και προς όφελος τίνος δαπανήθηκαν τα κονδύλια του δημόσιου ταμείου (τακτικά και δανειακά). Μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί το αλισβερίσι, το πάρε-δώσε κάτω από το τραπέζι, οι ρεμούλες και οι αρπαχτές. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει μόνο όταν οι δημόσιοι λογαριασμοί γίνουν πραγματικά δημόσιοι, δηλαδή προσβάσιμοι και ελέγξιμοι από όλους του πολίτες και όχι μόνο από επιλεγμένους «ειδικούς», υπό την άμεση εποπτεία του κοινοβουλίου. Ενός κοινοβουλίου που δεν θα είναι υποτελές της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά αληθινά κυρίαρχο και εργαζόμενο σώμα, όπου τα μέλη του θα έχουν περιορισμένο χρόνο θητείας, θα εκλέγονται και θα λογοδοτούν απευθείας στους εκλογείς τους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να τους ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή διαπιστώσουν ότι δεν επιτελούν το έργο για το οποίο τους έχουν στείλει στο κοινοβούλιο, κοκ. Φυσικά, ύστερα από τον αναγκαίο δημοσιονομικό έλεγχο – με αναδρομική ισχύ – όποιος βρεθεί ότι εμπλέκεται σε διαπάσθιση του δημόσιου χρήματος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πολιτικός, κόμμα ή εταιρεία, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη και να κατασχεθεί η περιουσία του στο σύνολο της ως ελάχιστη αποζημίωση για τις πράξεις του.
Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, η μια πρόταση περί «διεθνούς επιτροπής ελέγχου του δημόσιου χρέους» αναθέτει πάλι σε κάποιους άλλους, ειδικούς ή μη, το ζήτημα που πρέπει να λύσει ο ίδιος λαός διεκδικώντας και κατακτώντας επιτέλους τη δημοκρατία σ’ αυτόν τον τόπο. Και δημοκρατία θεμελιώνεται σε δυο βασικές αρχές: την λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία. Αρχές που είναι αδύνατον να συνυπάρξουν με το επαχθές και απεχθές δημόσιο χρέος της χώρας και το καθεστώς υποδούλωσης και κατοχής που έχουν επιβάλει οι δανειστές, το ΔΝΤ, η ΕΕ και η ΕΚΤ.» Δημήτρης Καζάκης

http://kostasxan.blogspot.com/2011/01/blog-post_180.html

Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Moreover Technologies - Software downloads